22 Miljoen per mail uitgegeven voor een parkeergarage

parkeergarage-spijkenisseIn november 2008 is met Multi Vastgoed een overeenkomst gesloten voor onder andere de ontwikkeling van het project Stadsplein. Onderdeel van het contract vormde de bouw van de Theatergarage.

Tevens zijn afspraken gemaakt over de ingebruikneming van deze garage, de huur en de mogelijkheid tot koop van de garage door de gemeente Spijkenisse.

De Theatergarage is op 15 september 2011 in gebruik genomen. De garage wordt met ingang van die datum door de gemeente gehuurd. In de huurovereenkomst uit 2008 zijn bepalingen opgenomen over de termijn waarbinnen tot aankoop besloten moet worden. Verder is in 2008 de prijs waarvoor de garage kan worden verworven (tweeëntwintig miljoen euro) reeds bepaald. Deze afspraken waren nodig om niet in conflict te komen met de regelgeving rondom de aanbesteding van de bouw. 

Het college heeft inmiddels tot aankoop van de Theatergarage besloten. De aankoop is voorzien in de huidige en nieuwe parkeernota en maakt immers onderdeel uit van bestaand beleid zoals dat ook van toepassing is op de Kolkpleingarage en Boekenberggarage.

Onlangs heeft Multi Vastgoed Spijkenisse gemeld dat de eigendomsoverdracht van de Theatergarage van Multi Vastgoed naar de gemeente nog dit jaar (2011) zou moeten plaatsvinden. Reden daarvoor is dat de door Multi Vastgoed afgesloten financiering voor de bouw van de garage in december 2011 door hen dient te worden afgelost.

Medewerking verlenen aan het verzoek van Multi Vastgoed zou voor beide partijen, dus ook voor de Gemeente Spijkenisse, financieel voordeel opleveren 

Akkoord per mail

Trots op Nederland heeft een spoedverzoek van het college met een duidelijk “nee” beantwoord. In een mail van dinsdag 20 december vraagt het college om akkoord voor versnelde aanschaf van de Theatergarage voor € 22 miljoen. Het wilde uiterlijk 23 december een antwoord. 

Trots op Nederland is boos over deze handelswijze. De partij stoort zich over het moment van verzending. De mail is op dinsdag voor kerst verzonden, terwijl de fracties op maandagen bijeenkomen. De partij vraagt zich af waarom de mail niet eerder is verzonden, aangezien de aankoop reeds op 6 december bij het college op de agenda stond.

“Al in 2008 was bekend dat de gemeente de garage zou aankopen. Ineens moet het nog in december 2011, omdat dit gunstig is voor Multi Vastgoed. De raad wordt een worst voor gehouden dat het ons een voordeel oplevert van € 90.000. Wat de verdere meerkosten en risico’s voor de gemeente zijn wordt niet duidelijk gemaakt.” reageert Chris Hottentot 

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl