A15 dicht voor ontploffing silogebouw (update)

silo-a15Op zaterdag 15 mei aanstaande zal het silogebouw aan de Montrealweg 151 te Botlek-Rotterdam met behulp van springstoffen worden gesloopt.

Hierdoor zal gedurende 10 minuten (van 12.55 tot 13.05 uur) de A15 ten hoogte van de Botlekweg en de haven voor alle verkeer worden afgesloten.

Binnen een straal van 300 meter van de Montrealweg 151 mogen op de bovenstaande tijdstippen geen personen aanwezig zijn. Mits alles doorgaat, want een aantal omliggende bedrijven hebben bezwaar aangetekend, welke nog in behandeling zijn. Springmeester Jacob Uittenboogaard van Beelen Sloopwerken, hoopt hier aan het eind van de dag definitief uitsluitsel over te kunnen geven.

Het gebouw dateerd uit de jaren 50 – 60. Een groot deel van het gebouw is al gesloopt met de sloophamer. Het resterende deel leent zich beter om met springstof tot de grond gelijk te laten maken.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verbied explosie

Op basis van de aangeleverde gegevens heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in samenspraak met dS+V besloten om de explosieve sloop op zaterdag niet te laten doorgaan. Het gebouw, dat al gedeeltelijk was gesloopt, zou met deze explosieve sloop, tegen de vlakte gaan. De explosies zouden op twee data plaatsvinden: komende zaterdag en zaterdag 29 mei.

De redenen om deze sloop door middel van explosieven niet plaats te laten vinden waren dat er onvoldoende garanties en gegevens voor handen waren om positief te kunnen beslissen. Zo was er nog onvoldoende in te schatten wat de gevolgen van de explosie zouden zijn op de omgeving, zoals het verkeer op de A15 en de omliggende ondergrondse leidingstraten waardoor diverse chemische stoffen worden getransporteerd.

Het bedrijf heeft de opdracht gekregen om tijdig voldoende gegevens aan te leveren, op basis waarvan de Veiligheidsregio en andere partijen, een voldoende risicoinschatting kunnen maken en zo mogelijk toestemming te geven voor deze wijze van slopen. Op basis hiervan zal dan opnieuw een keus worden gemaakt en kunnen burgers en organisaties tijdig worden geïnformeerd.

silo-a15-02silo-a15-01silo-a15-03

© Foto’s : Dion Meijer / VPinfo.nl

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl