A4 Zuid goed voor 25400 handtekeningen

a4zuidvoorVoor en tegenstanders van de A4 Zuid brachten in ruim 25400 handtekeningen naar Den Haag.

De voorstanders, vertegenwoordigd door wethouders uit een aantal gemeenten op het eiland, zo’n 9400 kaarten en de tegenstanders, leden van de Stichting BHWP, hadden een iets grotere auto nodig om iets meer dan 16000 handtekeningen weg te brengen.

Zoals het meestal gaat, kwamen er een aantal Tweede Kamerleden opgedraafd die de handtekeningen in ontvangst namen. Een ritueel dat bij dit soort acties altijd wel even wordt opgevoerd.

Het blijft altijd maar de vraag of dit soort acties nut hebben. Bij het proces, dat aan de besluitvorming vooraf gaat, wordt er immers naar meer zaken gekeken dan wat de burgers en de lokale overheden willen. Ook de belangen voor de regio en in dit geval zelfs nationaal belang, gaan een flinke rol spelen.

Voorstanders bepleiten met name de betere doorstroom van het verkeer en een betere ontsluiting van het lokale wegennet op het eiland Voorne-Putten. Het zou als positief gevolg kunnen hebben dat de lokale werkgelegenheid versterkt wordt, er een beter vestigingsklimaat voor bedrijven komt en ook het milieu ontlasten doordat minder files ook beter zijn voor de leefomgeving.

a4zuidtegenTegenstanders zijn bezig met vrijwel dezelfde argumenten. Alleen de andere kant op geredeneerd. Zo zou de nieuwe snelweg te veel de woonomgeving aantasten en ook niet goed zijn voor het milieu. Gevolgen als meer werkgelegenheid wordt weer in verband gebracht met een nog verdere aantasting.

Daarbij, de tegenstanders in de Hoekse Waard zien weinig voordelen in deze snelweg omdat zij geen afslag naar hun gebied krijgen. In hun ogen wel de lasten, niet de lusten.

Over en weer worden door de voor en tegenstanders verwijten gemaakt. Volgens de tegenstanders is de handtekeningen actie van de voorstanders een “door de lokale overheid gesponsord propaganda project” terwijl de voorstanders weer aanvoeren dat tegenstanders te veel kijken naar de NIMBY (Not In My Back Yard / Niet in mijn achtertuin) belangen.

Toch zal het niet nog eens 40 jaar gaan duren voor er een besluit komt over de aanleg van deze laatste schakel in de A4. Nu er besloten is dat tussen Delft en Schiedam/Vlaardingen een nieuw deel van de A4 zal worden aangelegd, is het laatste stukje verder naar voren gekomen op de agenda.

Hopelijk komen voor en tegenstanders gezamenlijk eens met een voorstel. Een verantwoorde aanleg die bijdraagt aan werkgelegenheid maar waarin een grote paraaf komt met randvoorwaarden voor een leefbaar milieu. En voor de echte NIMBY klagers; Het is net als gaan wonen in de buurt van Schiphol en dan gaan klagen over vliegtuigen. Want de plannen zijn er nu al ruim 40 jaar.

©VPinfo.nl
Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl