Aandacht voor armoede

hamerslagWe kennen ze allemaal wel, de voorbeelden in onze omgeving van mensen die in moeilijke omstandigheden leven. Een gezin met schulden.

Een werkloze vader met een uitkering. Vader en moeder zoeken werk maar dat valt niet mee. Een alleenstaande ouder met opgroeiende kinderen.

Hoewel we het anders zouden willen is armoede van alle tijden. In economisch gezien slechte tijden en zelfs in tijden van welvaart leven er mensen in armoede. Daarom zal er altijd aandacht moeten zijn voor armoede en de bestrijding daarvan.

Eén van de aandachtspunten van het CDA in de afgelopen periode is geweest: binnen de wettelijke mogelijkheden zorgen voor een ruimhartig gemeentelijk armoedebeleid. Natuurlijk heeft de gemeente de taak mensen die aan het werk kunnen weer aan het werk te helpen, maar het is een illusie te denken, dat we iedereen aan het werk kunnen krijgen. Voor sommige mensen is de mogelijkheid er echter niet om weer aan het werk te gaan. Voor hen is een goede zorg van enorm belang en onontbeerlijk.

Dit college met één CDA wethouder heeft hard gewerkt op beide fronten: enerzijds de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden en anderzijds het zorgen voor een goed armoedebeleid. Als iedereen die kan werken ook werkt kan het voor zorg en voorzieningen beschikbare geld ook echt ingezet worden voor die mensen die zorg nodig hebben.

De doelstelling om mensen aan het werk te krijgen is succesvol geweest. Resultaat: daling van het aantal bijstandsgerechtigden van 22% (van 2012 klanten bij aanvang van de collegeperiode in april 2006 naar 1561 in januari 2009).

Ondertussen werden de gevolgen van de recessie ook in Spijkenisse merkbaar. Hierdoor moest er onmiddellijk voor gezorgd worden, dat er zo min mogelijk mensen langdurig werkloos worden, dat mensen actief blijven en dat men weer aan het werk kan zodra de economische situatie verbetert. Dit gebeurt o.a. door opleidingen voor die banen waar nu en straks werk is, door trainen in leren omgaan met de computer, door kinderopvang, schuldhulpverlening.

Tegelijkertijd is er gewerkt aan het verbeteren van de mogelijkheden voor diegenen die in armoede leven. Hier zijn ook andere organisaties die aan armoedebestrijding werken bij betrokken. Dat heeft er op zijn beurt weer voor gezorgd, dat er een wijze van werken kwam waar iedereen achter staat. Daarbij werd o.a. ingezet op bestrijding van armoede onder jeugd, schuldhulpverlening en voorkomen van het maken van schulden. Ook werden er nieuwe manieren gezocht om de mensen die zich moeilijk kunnen redden te bereiken .

Veel mensen zijn hierdoor bij ons bekend geworden: mensen die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering, de werkende (stille) armen, nieuwe (tijdelijke) armen, gehandicapten en chronisch zieken en een deel van de ouderen. Aan deze mensen wordt met dit beleid goede zorg besteed. Sommige mensen zijn arm geworden omdat ze op allerlei manieren in het leven vastlopen: relatieproblemen, gebrekkig financieel beheer, gemis aan een structuur en discipline, verslaving enzovoort. Hiervoor zijn andere vormen van sociale en maatschappelijke ondersteuning geboden.

Ook de komende periode zal het CDA zich weer inzetten voor de mensen die in armoede leven. Het is van belang onderscheid te maken tussen armoede als oorzaak van problemen en als het gevolg daarvan. Als de oorzaken kunnen worden opgelost is, lossen deze het gevolg op. Voor het CDA staat voorop dat mensen redelijkerwijs zelf in hun inkomen kunnen voorzien en daarvan de noodzakelijke kosten van het bestaan moeten kunnen opbrengen. Wanneer dat niet lukt zal de overheid de helpende hand moeten bieden.

Enkele aandachtspunten van het CDA voor de komende periode zijn:

-een armoedebeleid dat activerend is voor wie nog kan werken, toereikend is voor wie dat niet meer kan en dat ook op langere termijn houdbaar is

-financiële tegemoetkoming van bijzondere kosten als gevolg van chronische ziekte of handicap voor mensen met een minimuminkomen

-deelname aan de maatschappij door kinderen in gezinnen met een minimuminkomen financieel ondersteunen

– voorkomen dat mensen in financiële schulden komen d.m.v. budgetcursussen.

Ik ben van mening, dat de inzet van de afgelopen periode goed is geweest voor diegenen waarvoor het bedoeld is. Ik weet ook, dat deze inzet optimaal moet worden voortgezet, omdat er nog steeds mensen zijn die dat nodig hebben.

Kiest u voor het CDA, dan weet u zeker dat hieraan gewerkt wordt!

Hanneke Hamerslag nummer 2 lijst CDA

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl