Anti-discriminatie meldpunt Brielle

discriminatiePer 1 oktober heeft de gemeente Brielle een anti-discriminatievoorziening waarop alle burgers van de gemeente Brielle met klachten over discriminatie een beroep kunnen doen.

Omdat het ook kan voorkomen dat burgers klachten hebben over de eigen gemeentelijke organisatie heeft Brielle hiervoor het bureau RADAR ingeschakeld.

RADAR is een onafhankelijk anti-discriminatiebureau dat werkzaam is in Zuid Holland en Brabant. RADAR zal ten behoeve van inwoners van de gemeente Brielle de volgende taken uitvoeren:

– informatievragen van burgers en instellingen beantwoorden.
– bijstand verlenen aan klagers; toegankelijk zijn voor burgers met waarborg voor onafhankelijkheid en kwaliteit van de klachtafhandeling.
– het meldpunt actief onder de aandacht brengen van Brielse inwoners, zodat deze er effectief gebruik van kunnen maken
– nagaan van patronen van discriminatie waarmee de gemeente Brielle actief kan werken aan een gericht antidiscriminatiebeleid.

Het antidiscriminatiebeleid richt zich op alle vormen van discriminatie, zoals die genoemd zijn in artikel 1. van de Nederlandse Grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan’.

Op vrijdag 20 november a.s. om 11.00 uur bent u van harte welkom tijdens de kick-off bijeenkomst van het Anti-discriminatiemeldpunt Brielle. E.e.a. wordt gehouden in het Bahûrim Penta Collegae CSG, Mgr. Smitstraat 3 in Brielle. De openingshandeling zal worden verricht door wethouder Wilbert Borgonjen (namens de gemeente Brielle) en Carla Lepelaars, (namens RADAR – Locatiemanager Rotterdam-Rijnmond.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl