Beperkte strooiroutes in Brielle en Westvoorne i.v.m. zout tekort

strooiwagenIn verband met de aanhoudende vrieskou en het inmiddels landelijk ontstane tekort aan strooizout wordt er in Brielle vooralsnog alleen op de doorgaande hoofdroutes gestrooid. Ook in Westvoorne is de voorraad op en wordt er nu zand op de wegen gestrooid.

De zoutleveranciers in Nederland kunnen momenteel de vraag naar strooizout niet aan.

Rijkswaterstaat en de Provincie krijgen als eerstverantwoordelijken zout aangeleverd, waardoor er voor de gemeenten minder zout beschikbaar is. De gemeenten Brielle en Westvoorne zullen voorlopig het nog voorradige zout mengen met zand om de hoofdwegen bereidbaar te houden.

Helaas kan er, door het zouttekort, geen strooizout meer aan inwoners worden uitgedeeld. Wel kunnen zij, die zelf hun stoep willen strooien, hiervoor zand ophalen op de gemeentewerf te Brielle. Men vraagt u wel hiervoor een emmer mee te brengen.

Afvalinzameling

De afvalinzamelaar van de gemeente Brielle is helaas genoodzaakt sommige polderwegen en andere ongestrooide straten tot nader order te mijden, aangezien het niet verantwoord is daar met de vuilnisauto te rijden. Hierdoor zal er derhalve niet overal huisvuil ingezameld worden.

U kunt, indien u dat wenst, zelf uw afval bij de gemeentewerf afgeven (voor openingstijden: zie  www.brielle.nl).

Zodra de wegen weer begaanbaar zijn worden de reguliere routes hervat.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl