Bernisse en Brielle worden klanten van Spijkenisse

isdRozenburg is kort geleden deelgemeente geworden van Rotterdam. Deze herindeling heeft gevolgen voor de gemeenschappelijk regeling Intergemeentelijk Sociale Dienst Voorne Putten Rozenburg (ISD VPR).

Rotterdam heeft besloten om uit de gemeenschappelijk regeling van de ISD VPR te treden.

Dat betekent dat de gemeenten Bernisse en Brielle de enige deelnemers zijn van deze gemeenschappelijke regeling. Daarom hebben Bernisse en Brielle het bureau IPR Normag de opdracht gegeven om een onderzoek te verrichten naar vijf opties voor de toekomstige uitvoering van Sociale Zaken. De opties zijn:
– inkopen bij de gemeenten Hellevoetsluis,
– inkopen bij de gemeente Rotterdam
– inkopen bij de gemeente Spijkenisse;
– voortzetting ISD met extra taken;
– (weer) zelf doen.
Het onderzoek is inmiddels afgerond en is verwoord in een eindrapport. De colleges van de gemeenten Bernisse en Brielle hebben kennis genomen van het rapport en besloten het rapport toe te sturen aan het dagelijks bestuur van de ISD met het verzoek om het ter advisering voor te leggen aan de personeelsvertegenwoordiging van de ISD.

Rapport
In het rapport worden de opties
– inkopen bij Hellevoetsluis of Spijkenisse,
– voortzetten ISD met extra taken en
– weer zelf doen
aan de hand van acht criteria vergeleken. De criteria zijn: financi├źn, toekomstperspectief, risico’s, personele consequenties, kwaliteit van de organisatie, klantgerichtheid, invloed van de gemeente en beleidsautonomie.

De optie “inkopenbij de gemeente Rotterdam” is verder niet (meer) relevant omdat de gemeente Rotterdam heeft besloten om geen aanbieding te doen.

Op basis van de analyse adviseert het onderzoeksbureau de gemeenten Bernisse en Brielle om te kiezen voor de optie “inkoop bij de gemeente Spijkenisse”.

Het vervolg

Nu het rapport is opgeleverd hebben de colleges van Bernisse en Brielle het dagelijks bestuur van de ISD gevraagd om het rapport ter advisering voor te leggen aan de personeelsvertegenwoordiging van de ISD. Uiterlijk 22 juni wordt het advies van de personeelsvertegenwoordiging aan de colleges gestuurd. Begin juli zullen de colleges dan op basis van het rapport en het advies van het personeel besluiten welke optie zij gaan voorleggen aan de gemeenteraden. De verwachting is dat besluitvorming in de raden zal plaatsvinden in augustus of september.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl