Biertje zonder ballen

bierHet gemeentelijk huishoudboekje voor volgend jaar en een paar jaar daarna is in twee vergaderingen weer besproken en bediscussieerd.

Van alle onder de aandacht gebrachte onderwerpen bleek het gemeentelijk belastingpeil, en dan met name de onroerende-zaakbelasting (ozb) het meest ‘interessant’.

Onbedoeld kreeg het nieuwe OZB-tarief een extra lading doordat de wethouder het stijgingspercentage visualiseerde tot het nuttigen van één biertje minder per eigenaar van onroerend goed.

Twee partijen met profileringsdrang namen aanstoot aan het taalgebruik van de portefeuillehouder. Één biertje minder zou het leefgenot van een sociaal kwetsbare bevolkingsgroep drastisch aantasten, dus pas op je woorden, was het verweer.

Sinterklaas-cadeautje

Mijns inziens was de “klip-en-klare Jip-en-Janneke taal”, die wethouder ’t Hart bezigde een prima zet, omdat het gewone volk niet zit te wachten op overdreven gebruik van moeilijk, politiek jargon waarin de percentages, procenten en tarieven je om de oren vliegen. Als je dan zo oprecht probeert te zijn inzake de koopkracht van het gewone volk, had dan in de voorbereiding op de programmabegroting, een half jaar eerder, principiële politieke ballen getoond.

Nu wijst alles er op dat de verkiezingsdatum met rasse schreden nadert. Het ‘Sinterklaas-cadeautje’ van éénmalig gratis parkeren en gratis openbaar vervoer tijdens de feestdagen mag ook in dat daglicht gezet worden. Om de schijn te vermijden en echte ballen te tonen aan de burgers had de raad beter meerjarige afspraken kunnen maken inzake de ‘goedmakertjes’ van de gemeente.

Koopkracht

De koopkracht van de inwoners van Spijkenisse was tijdens de behandeling van de (meerjarige) gemeentelijke begroting een belangrijk met de mond beleden thema. Daadwerkelijk belijden was er mijns inziens niet bij, want de extreem hoge waterschapsheffing bleef op beide avonden onderbelicht. Dat gemeenteraadsleden niet gaan over waterschapsbelastingen is waar, maar waterschapsleden die behoren tot partijen die ook in de Spijkenisser gemeenteraad zitten gaan er wél over. Van deze recent gekozen politieke vertegenwoordigers in het waterschap krijgt u als dank voor het vertrouwen een forse stijging van de waterschapsbelasting en koopkrachtverslechtering voor uw kiezen. Het is maar dat u het weet.

Rest mij nog iedereen veel wijsheid toe te wensen tijdens de komende lokale verkiezingen.

 

J.P. van Tilburg te Spijkenisse

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl