Bijstand voor chronische ziekte, handicap en 65+ kan weer aangevraagd worden

bijstandWie een chronische ziekte of handicap heeft of 65 jaar en ouder is, kan bijstand voor het jaar 2010 aanvragen bij de gemeente Spijkenisse.

Chronisch zieken en gehandicapten kunnen een jaarlijkse bijdrage van de gemeente krijgen voor kosten die gemaakt worden vanwege hun ziekte of handicap.

Het bedrag van deze categoriale bijstand is 200 euro per persoon per jaar.

Wanneer meer personen uit een huishouden tot de doelgroep behoren, is het bedrag 300 euro voor het gehele huishouden. Het bedrag van de bijstand voor 65-plussers is 251 euro per persoon per jaar. Bij twee personen is het bedrag 319 euro; bij drie personen 360 euro.

Chronisch zieken en gehandicapten maken vaak extra kosten. Voor de zichtbare en aantoonbare kosten, zoals medische kosten, is vergoeding mogelijk via de ziektekostenverzekering, de belastingdienst of bijzondere bijstand. De categoriale bijstand van de gemeente voorziet juist in de onzichtbare kosten die nergens worden vergoed. Het gaat hierbij om kosten die de kwaliteit van leven verbeteren, zoals zelfzorgmedicijnen, alternatieve geneeswijzen, kosten voor klusjes die men niet zelf kan uitvoeren, legeskosten voor een parkeervoorziening of lidmaatschap van een patiëntenvereniging.

De regeling geldt voor chronisch zieken en gehandicapten van 18 jaar en ouder. Er is een inkomensgrens van 115% van de bijstandsnorm. De regeling is eenvoudig: alleen bij de eerste aanvraag stelt de gemeente het recht op bijstand door middel van een onderzoek vast, voor een nieuwe aanvraag hoeft slechts een verklaring te worden afgegeven. Daarnaast moet aan twee van de volgende voorwaarden worden voldaan. De aanvrager:
A. heeft afgelopen 12 maanden een Wmo-voorziening ontvangen
B. ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 80-100% of heeft een andere
keuring gehad waaruit blijkt dat hij/zij vijf jaar of langer volledig arbeidsongeschikt is
C. heeft een geldige thuiszorg-indicatie voor minimaal 6 maanden thuiszorg
D. is 65 jaar of ouder
E. heeft een door arts vastgestelde chronische ziekte of handicap.

Indien voldaan wordt aan de voorwaarde A, B of C wordt automatisch voldaan aan voorwaarde E.

Categoriale bijstand voor 65-plussers
Wie 65 jaar of ouder is kan in aanmerking komen voor categoriale bijstand, omdat ook ouderen vaak extra kosten maken. De aanvrager moet:
– 65 jaar of ouder zijn
– zelfstandig wonen
– een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm en
– het vermogen mag voor een alleenstaande niet meer zijn dan € 5.480,00 en samen
(met kinderen en/of partner) niet meer dan € 10.960,00.

Aanvragen
Wie in 2009 gebruik heeft gemaakt van een van deze regelingen krijgt automatisch een aanvraagformulier thuis gestuurd. Voor alle nieuwe aanvragers zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar bij het Werk- en Zorgplein, Uitstraat 8-18. De aanvraagformulieren zijn ook te vinden in het Digitaal Loket op www.spijkenisse.nl onder het kopje ‘werk en inkomen’. Voor meer informatie: telefoonnummer 0181-696580 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur).

{BANNER}

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl