Bomenkap noodzakelijk op Vestingwallen

De gemeente Hellevoetsluis gaat een stadspark aanleggen op een deel van de vestingwallen, het stuk aan de oostkant van de Vesting. Onderdeel daarvan is ook het versterken van het dijklichaam, het Waterschap Hollandse Delta gaat daar binnenkort mee van start (het gebied vanaf de parkeerplaats achter het gemeentehuis tot achter de Kerk aan de Opzoomerlaan).

Voor deze herinrichting en dijkversterking is het nodig dat enkele bomen in dat gebied worden gekapt of verplaatst. Ook op het Unie Bolwerk (achter het theater) zullen tegelijkertijd bomen worden gekapt. Er wordt nog gekeken of een aantal hiervan verplaatst kan worden. Het is de bedoeling dat er in dit deelgebied in de nabije toekomst meer bomen terugkomen (44) dan dat er nu staan (26).
De uitvoerende werkzaamheden vinden plaats tussen 1 april en 1 oktober van dit jaar. In februari / maart van dit jaar zullen het waterschap en de gemeente Hellevoetsluis gezamenlijk een informatieavond organiseren voor betrokken klankbordgroepleden en overige geïnteresseerden. Meer informatie over de dijkversterking kunt u nalezen op www.wshd.nl/hellevoetsluis.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl