Brielle herstelt kreken in ere

krekenIn oktober 2009 hebben deStadsregio, het waterschap Hollandse Delta, de gemeenten Westvoorne,Hellevoetsluis, Bernisse en Spijkenisse afgesproken om op Voorne-Putten samente werken aan het herstel van de oude krekenstructuur middels het ondertekenenvan de samenwerkingsovereenkomst. Brielle sluit hier nu bij aan.

Op Voorne-Putten zijn 15 krekengeselecteerd die voor herstel in aanmerking komen. Net als bij de StrypseWetering vindt realisatie op vrijwillige basis plaats. Om een idee te krijgenvan de belangstelling is ook hier aan boeren gevraagd of zij grond willenverkopen of ruilen en of ze een stukje kreek willen beheren. Uit de eersteinventarisatie naar mogelijkheden en voorwaarden blijkt dat er zeker kansenzijn. Voor een deel op korte termijn. In andere gevallen zullen partijen eenlangere adem moeten hebben en realisatie pas plaatsvinden in een volgendegeneratie.

Belangrijke voorwaarde is het verkrijgen van voldoende ruilgrond.Zonder ruilgrond kan de herinrichting niet in gang worden gezet.

Met het herstel van de krekenwordt de ontstaansgeschiedenis van Voorne-Putten zichtbaar in het landschap.Groengebieden kunnen aan elkaar worden gekoppeld. Dat is niet alleen goed engunstig voor de natuur, maar ook voor de recreanten. De eerste kreken waarmeepartijen aan de slag denken te gaan, liggen in de gemeente Bernisse. Meerinformatie over het krekenplan staat op de website van de stadsregio:http://krekenkweken.stadsregio.nl

  {MEDIUMRECTANGLE}

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl