Brielle scoort bovengemiddeld in onderzoek Wmo

wmoSinds januari 2007 is er een nieuwe wet; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van deze wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.

In de wet is de verplichting opgenomen dat de gemeente onderzoek doet naar de uitvoering van deze wet.

De gemeente Brielle heeft in het afgelopen jaar samen met 187 gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo van het onderzoeksbureau SGBO.

In de benchmark is informatie verzameld over 9 verschillende prestatievelden die benoemt zijn in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het hoofddoel van de Wmo is participatie van alle burgers, ongeacht hun eventuele beperkingen.

De benchmark Wmo geeft antwoord op vragen als: “Boekt de gemeente vooruitgang op gebied van de Wmo?” en “Hoe doen andere gemeenten dat?”. Het doel van het onderzoek is dan ook allereerst om prestaties van gemeenten op terrein van de Wmo zichtbaar te maken door deze systematisch met elkaar te vergelijken en om zo van elkaar te leren. De prestaties ten aanzien van doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid, organisatie, uitvoering, en effecten op de negen prestatievelden van de Wmo worden in kaart gebracht. Het onderzoek maakt op deze manier inzichtelijk waar verbeteringen op gebied van de Wmo nodig zijn.

In het algemeen kan worden gesteld dat Brielle goed presteert. In het totale onderzoek scoort Brielle boven gemiddeld op onder andere participatie. Participatie is een belangrijke thermometer in dit rapport. De score op de Voorzieningenthermometer wordt deels bepaald door de cliënttevredenheid over de individuele voorzieningen en hulp bij het huishouden.

In 2009 heeft de gemeente Brielle via onderzoeksbureau SGBO ook een meting gedaan naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling voorzieningen om inzicht te krijgen in de tevredenheid van mensen met beperkingen over de ondersteuning die zij ontvangen. Dit tevredenheidsonderzoek is ook verwerkt in deze benchmark.

Concrete acties kunnen naar aanleiding van benchmark ondernomen worden. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld op 3 september jl het Centrum voor jeugd en gezin geopend, waar ouders en jeugd van 0-23 jaar terecht kunnen voor o.a. het consultatiebureau, de schoolarts, het opvoedbureau, algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk en jeugdhulpverlening.

Het onderzoek Wmo is ook een instrument voor horizontale verantwoording. Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht prestatiegegevens aan te leveren bij het Rijk en hierover verantwoording af te leggen aan burgers en gemeenteraad. Aan deze verplichting wordt voldaan door deel te nemen aan de benchmark.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl