Brielle spreekt afschuw uit over aanslag Parijs

Ook Brielle heeft met afschuw en ontzetting kennis genomen van de terreurdaad in Parijs op woensdag 7 januari. De aanslag op de redactie van het Tijdschrift Charlie Hebdo is een aanslag op de kernwaarden van de democratie. Vrijheid van meningsuiting en het werk van journalisten mogen nimmer met geweld worden onderdrukt of belemmerd.

Om 12.00 uur zal Brielle de nationale vlag op het stadhuis en stadskantoor gedurende een uur halfstok hangen. Om 18.00 uur wordt in Rotterdam een manifestatie gehouden. Uiteraard biedt dit ook voor inwoners van Brielle de mogelijkheid om daar hun steun en medeleven te betuigen met de slachtoffers van de terreurdaad in Parijs en te demonstreren voor vrijheid en democratie.

Brielle tooit zich niet voor niets met de spreuk “Libertatis Primitiae”, oftewel Eersteling der Vrijheid. Ooit begon in Brielle het eerste succes tegen de Spaanse onderdrukker. Inzet van de strijd tegen die overheersing waren toen al het recht op zelfbeschikking, het recht van het vrije woord en de vrijheid om een andere godsdienst te kunnen beleven. Daarmee werd de basis gelegd voor de sterke democratie die we in Nederland nu kennen. Anno 2015 blijkt dat deze kernwaarden nog steeds bedreigd worden. Daarom moeten we ons verdedigen tegen deze extremistische terreurdaad. Niet door in angst of twijfel te vervallen, maar door in woord en daad onze essentiële maatschappelijke en menselijke waarden te blijven uitdragen. Samen met alle goedwillende mensen, van welke origine of godsdienstige opvatting dan ook, moeten we ons verenigen en duidelijk maken dat extremisten onze vrijheden en democratische waarden nooit kapot zullen krijgen.

Juist het vrije woord is een essentieel onderdeel van de vrijheidslievende, tolerante en geweldloze samenleving die we in Nederland met elkaar willen vormen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl