Budget om de kosten van de brand te kunnen dekken

brand-hellevoet01Tijdens de raadsvergadering van donderdag 10 december heeft de gemeenteraad van Hellevoetsluis ingestemd met het budget om de kosten van de gevolgen van de brand te kunnen dekken.

Als gevolg van de brand in het marinehospitaal op donderdag 26 november is er een fors aantal werkzaamheden verricht in het kader van de openbare orde en veiligheid.

Daarnaast is door de gemeente gezorgd voor eerste opvang/huisvesting van de gedupeerden.

Vooralsnog wordt ingeschat dat in totaal met een schadepost van € 630.000.- rekening moet worden gehouden. (Alleen al voor Materieel en arbeid ten behoeve van de afvoer van verontreinigd bluswater is € 280.000 nodig.) Er zal getracht worden de kosten op de verzekering van de eigenaren van de getroffen panden te verhalen.

De raad sprak zijn gevoelens van medeleven met de gedupeerden uit en uitte tevens zijn waardering voor het optreden van burgemeester en wethouders.

Lijst van Balen diende tijdens de vergadering een amendement in om de Vereniging van Eigenaren van gemeentewege dezelfde faciliteiten te bieden als de overheid de eigenaren van Rijksmonumenten biedt.

Dat bleek voor de raad een stap te ver. Wel pleitte men breed voor terugbouw van een monumentwaardig beeldbepalend gebouw. De gemeenteraad heeft vervolgens unaniem besloten het budget toe te kennen.brand-hellevoet02

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl