Buisleidingenstrook Bernisse / Spijkenisse

ondergrondse-buisleidingenHet Rijk wil in de toekomst het leggen van leidingen ten behoeve van energie- en grondstoffenleverantie mogelijk blijven houden. Met de Structuurvisie Buisleidingen wordt, vanwege toenemende ruimtedruk, alvast ruimte gereserveerd voor toekomstig vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen.

De Structuurvisie bevat een hoofdstructuur van verbindingen waarlangs in de toekomst buisleidingen van nationaal belang gelegd kunnen worden.

Transport via buisleidingen is van belang omdat de energievoorziening en de grondstoffenvoorziening plaatsvinden op grond van dit
relatief schone, veilige en ruimtelijk efficiente transportmiddel.

Voor de ontsluiting van het Botlekgebied wil het Rijk een verbinding vrijhouden door de gemeenten Bernisse en Spijkenisse en die aansluit op de buisleidingenstrook die de verbinding vormt tussen het Rotterdamse havengebied en Ruhrgebied en Antwerpen. In de Structuurvisie Buisleidingen, die door het Kabinet in oktober is vastgesteld, heeft deze buisleidingenstrook een indicatieve status. De indicatieve status wil zeggen dat eerst nog de gelegenheid wordt gegeven zienswijzen over de voorgenomen buisleidingenstrook in te dienen. Vervolgens zal de Minister van Infrastructuur en
Milieu (samen met de Minister van Economische Zaken) een besluit nemen tot het vaststellen van deze buisleidingenstrook.

Toelichting

Vorig jaar heeft de Ontwerp-Structuurvisie Buisleidingen en het daarbij behorende milieu-effectrapport ter inzage gelegen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in een zienswijze verzocht om aan de verbinding van en naar de Rotterdamse haven door Voorne-Putten een extra aftakking op te nemen ter
ontsluiting van het Botlekgebied. Naar aanleiding van deze zienswijze heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de mogelijkheid van een strook nader onderzocht op milieueffecten. Daarnaast is dit besproken met het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeenten Bernisse en Spijkenisse die langs
het trace van de voorgenomen buisleidingenstrook liggen. Op grond van deze bevindingen is geconcludeerd dat de verbinding een zinvolle toevoeging is aan het netwerk van buisleidingenstroken en dat deze te realiseren is.

Tot en met 27 februari 2013 kunt u op het voornemen voor de buisleidingenstrook een zienswijze in dienen bij de gemeente Spijkenisse of Bernisse.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl