Oppositie gaat beter samenwerken

Op woensdagavond 7 januari hebben de oppositiepartijen overlegd over de wijze waarop zij de komende periode kunnen samenwerken om gezamenlijke idealen te realiseren.…

Nissewaard leeft mee met slachtoffers Parijs

Verklaring waarnemend burgemeester Salet naar aanleiding van de aanslag in Parijs Vanavond worden in Parijs en in verschillende Nederlandse steden stille tochten en bijeenkomsten gehouden als steunbetuiging aan de slachtoffers en hun nabestaanden van de aanslag gisteren.…

ONS: speerpunt veiligheid

ONS Nissewaard wil de komende jaren blijven investeren in de directe leefomgeving van de inwoners en het bevorderen van deelname aan het maatschappelijke leven. Het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november kenmerkt zich door veel voorstellen en voortzetting van ingeslagen beleid om dit mogelijk te maken.…

Duo-lijsttrekkerschap voor TROTS

Mia Sliwinski en Chris Hottentot trekken gezamenlijk de kieslijst van TROTS voor de komende gemeenteraadsverkiezing op 19 november van de gemeente Nissewaard. Vanaf 1 januari 2015 vormen Spijkenisse en Bernisse, vanwege een fusie, samen de gemeente Nissewaard. Alwin Sitton, op plaats 20 is de lijstduwer. De kieslijst van TROTS is niet alleen een evenwichtige samenstelling…

PvdA vóór grenscorrectie Oudenhoorn

De PvdA Nissewaard heeft haar standpunt kenbaar gemaakt wat betreft de grenscorrectie voor Oudenhoorn. De afgelopen periode is er veel te doen geweest rond de gemeentelijke herindeling tussen de gemeente Bernisse en Spijkenisse en in het bijzonder de grenscorrectie ten aanzien van de kern Oudenhoorn.…

Start aanbesteding begeleiding en dagbesteding Wmo

De gemeenten Spijkenisse en Bernisse zijn gezamenlijk een nationale aanbesteding gestart voor AWBZ taken die op 1 januari 2015 naar de gemeenten komen. Deze aanbesteding is gepubliceerd op Aanbestedingskalender.nl en Tendernet.nl. De Eerste Kamer heeft 8 juli ingestemd met nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de nieuwe Wmo staat het versterken van de eigen kracht…

Kernplatform Zuidland van start met 12 deelnemers

Op woensdag 11 juni was er een bijeenkomst voor bewoners van Zuidland over het kerngericht werken van de gemeente Bernisse. Bewoners krijgen bij het kerngericht werken meer invloed op het gebied van leefbaarheid in hun de kern. De avond was georganiseerd om een leefbaarheidsagenda samen te stellen met de grootste prioriteiten van bewoners en het…

Meldpunt moet overlast helpen verminderen

Vanaf 19 juni kunnen inwoners van de wijken Heenvliet en Zuidland hun klachten over vernielingen, geluidoverlast of strafbare feiten in de buurt per email melden via meldpuntheenvliet@wmoradar.nl en meldpuntzuidland@wmoradar.nl. Deze meldpunten zijn door Wmo Radar samen met de gemeente Bernisse gestart, om op een simpele, snelle manier klachten over overlast te kunnen melden en ermee…

16 bewoners geven zich op voor kernplatform Oudenhoorn

Op donderdag 19 december was er een bijeenkomst voor bewoners van Oudenhoorn over het kerngericht werken van de gemeente Bernisse. Bewoners krijgen bij het kerngericht werken meer invloed op het gebied van leefbaarheid in hun de kern. De avond was georganiseerd om een leefbaarheidsagenda samen te stellen met de grootste prioriteiten van bewoners en het…

Wat wil jij met Nissewaard?

De Partij van de Arbeid Nissewaard zoekt ideeën voor het verkiezingsprogramma! Dit doen zij o.a. via het online programma Queetz, waar iedereen ideeën kan plaatsen en kan stemmen op hun favoriete idee. Via de webpagina nissewaard.pvda-queetz.com kunnen mensen digitaal hun ideeën plaatsen voor de nieuwe gemeente Nissewaard.…

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl