ChristenUnie-SGP: Aanpak overlast en vandalisme

vandalismeDe ChristenUnie-SGP in Spijkenisse heeft deze week in de gemeenteraad een tweetal moties ingediend om overlast en vandalisme in de stad aan te pakken.

Doel: De overlast in de wijken van Spijkenisse bestrijden en het daders zo moeilijk mogelijk maken hun activiteiten ongestraft te plegen.

Fractievoorzitter Bernard Tebrugge: ‘De branden van de afgelopen tijd en het moedwillig vernielen van auto’s geven de noodzaak aan om op het gebied van de veiligheid nog scherper te zijn. Wij zijn de vernielzucht goed zat. De eigendommen van onze burgers moeten goed beschermd worden’.

In de eerste motie stelt de ChristenUnie-SGP voor om een vandalismemeter in het leven te roepen. In de vandalismemeter worden de omvang van schades, de hieraan verbonden kosten en het op daders verhaalde bedrag gepubliceerd. Dit kan bijv. op de gemeentelijke website of de voorlichtingskrant.

In de tweede motie vraagt de ChristenUnie-SGP het college te onderzoeken of Burgernet in 2010 in Spijkenisse kan worden ingevoerd. Tebrugge: ‘Burgernet is een samenwerkingsverband tussen politie, gemeente en burgers om de veiligheid in de wijken te bevorderen. Een proef in negen gemeenten in Nederland bleek in het afgelopen jaar succesvol. De kans op aanhoudingen van verdachten blijkt erdoor toe te nemen, evenals de kans om vermiste kinderen of gestolen auto’s terug te vinden’.

De ChristenUnie-SGP hoopt dat genoemde maatregelen het gevoel van veiligheid in Spijkenisse zal doen toenemen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl