College Spijkenisse presenteert sluitende begroting voor 2012

begrotingHet college van B en W van de gemeente Spijkenisse heeft een sluitende begroting aan de gemeenteraad voorgelegd. Ondanks economische tegenslag is de begroting voor 2012 solide.

Traditiegetrouw wordt de onroerend zaak belasting in Spijkenisse niet verhoogd, maar slechts aangepast aan de prijsstijging.

De afgesproken bezuiniging van € 10 miljoen is voortvarend ter hand genomen. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Het is niet de verwachting dat de pijn hiermee geleden is. Zo wordt het participatiebudget met € 6,8 miljoen gekort, wat leidt tot aanpassingen in het beleid.

De meerjarenbegroting is weliswaar sluitend, toch hoort daar wel een ernstige waarschuwing bij. Drie thema’s beïnvloeden het financiële reilen en zeilen van de gemeente; de internationale financiële crisis, de stagnerende vastgoedmarkt en wijzigingen in het gemeentelijke takenpakket.

De internationale financiële crisis is van invloed op het gemeentefonds. Het kabinet heeft al aangekondigd dat de huidige bezuinigingsmaatregelen wellicht onvoldoende zijn. Als gevolg daarvan moeten gemeenten wellicht extra bezuinigen.

De stagnerende vastgoedmarkt leidt tot renteverliezen bij de grondexploitatie. In het verleden zijn gronden aangekocht voor alle plannen die gemaakt zijn. Als voor die gronden nu geen renderende bestemming meer is te vinden leidt dat tot renteverlies. Bovendien kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn de waarde van de gronden te herzien.

Het kabinet werkt aan uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de Wet werken naar vermogen, maatschappelijke ondersteuning of de jeugdzorg. Allemaal extra taken waarmee grote bedragen zijn gemoeid, maar waarvan de omvang en de financiële gevolgen nog onduidelijk zijn.

Dat alles vraagt om waakzaamheid voor een gezonde financiële toekomst, maar ook om vasthoudendheid om de bestaande bezuinigingen af te ronden. Tevens wordt bestuurlijke moed gevraagd om, als dat nodig is, verder in taken en uitgaven te snijden.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl