Collegeprogramma 2010-2014 ‘Versterken en beperken’

stadhuis-spijkenisseHet nieuwe college van ONS, VVD en CDA heeft zijn programma voor de komende 4 jaar gepresenteerd.

In deze collegeperiode worden stappen voorgesteld om de kwaliteit van Spijkenisse verder te verbeteren. De economische situatie betekent ook dat er keuzes moeten worden gemaakt om tot forse ombuigingen te komen. Het collegeprogramma draagt de naam ‘versterken en beperken’. Deze thema’s lopen als rode draad door het programma heen.

Versterken
Onder ‘versterken’ wordt verstaan het verder versterken van de kwaliteit van de stad, het focussen van beleid, het stimuleren van burgerschap en de eigen verantwoordelijkheid daarin en participatie in de totstandkoming en uitvoering van beleid door de inwoners en de partners.

Beperken
Met ‘beperken’ worden de beperkte beschikbare middelen als gevolg van de economische situatie bedoeld, het maken van bestuurlijke keuzes in wat de gemeente wel en niet blijft doen en het verminderen van de neiging tot consumentisme van de samenleving (kijken naar de overheid).

Spijkenisse ontkomt ook niet aan een miljoenenbezuiniging die het gevolg is van de economische situatie. Bezuinigingen van een dergelijke omvang zijn niet met de ‘kaasschaafmethode’ te realiseren. In plaats van alle budgetten een beetje te korten, zal bewust moet worden gekozen voor een beperkter taakgebied of een beperkter uitvoeringsniveau op aan te wijzen beleidsterreinen. Deze keuzes worden samen met de raad gemaakt.

Het collegeprogramma eindigt met de volgende boodschap:
“Duidelijke keuzes van raad en college, een gemeentelijke overheid die inzet op de kwaliteit van de stad, inwoners en ondernemers die vaker hun verantwoordelijkheid voor de gemeenschap nemen: als met dit collegeprogramma op die punten voortgang wordt geboekt, komt Spijkenisse niet zwakker maar sterker uit de crisis.”

Verdeling van de portefeuilles
In de raadsvergadering van woensdag 28 april volgt de officiële benoeming van de wethouders. Ook het collegeprogramma 2010-2014 staat op de agenda.
De collegepartijen hebben de volgende verdeling van de portefeuilles afgesproken:

Burgemeester Mirjam Salet
Openbare orde en veiligheid, bestuurlijke organisatie, personeel & organisatie, communicatie en representatie.

Wethouder Gert-Jan ’t Hart (ONS)
Financiën, centrumprojecten, overheidsbedrijven.

Wethouder Jan Willem Mijnans (ONS)
Beheer openbare ruimte, wonen, wijkgerichte Aanpak, wijkveiligheid.

Wethouder Christel Mourik (VVD)
Ruimtelijke ontwikkeling en milieu, verkeer en vervoer, sociale zaken, arbeidsmarktbeleid, economische zaken, (stads)regionale zaken.

Wethouder Dirk van der Schaaf (CDA)
Zorg, volksgezondheid, grondzaken, accommodatiebeheer, inburgering en integratie, automatisering.

Wethouder Kees Dijkman (ONS)
Jeugd, sport- en recreatie, onderwijs, welzijn, cultuur.

{pdf=https://vpinfo.nl/div/Collegeprogramma2010-2014.pdf|600|800}    

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl