Controle op veilige bedrijfsvoering in Spijkenisse

veiligheidIn Spijkenisse is veel aandacht voor veilig ondernemen. Regelmatig vinden bijvoorbeeld horecacontroles plaats.

Ook bij andere bedrijven die in Spijkenisse gevestigd zijn, wordt regelmatig op veilige bedrijfsvoering gecontroleerd.

Onder regie van de gemeente Spijkenisse heeft een team van toezichthouders in de afgelopen periode, tijdens een integrale controle dertien bedrijven in Spijkenisse gecontroleerd. Het algemene beeld tijdens deze controles was redelijk positief.

Er zijn meerdere kleine overtredingen aangetroffen. Zo waren diverse brandblusmiddelen niet gekeurd of zelfs verouderd, werd een aantal vluchtwegen door opslag belemmerd, werkten de sluitingen van vluchtdeuren niet goed en waren gasflessen verkeerd opgeslagen. Bij twee bedrijven moet door verkeerd gebruik een elektriciteitsmeter worden vervangen en bij twee bedrijven moeten onjuiste zekeringen worden vervangen. Eén bedrijf heeft een gebruiksverbod gekregen voor een verdiepingsruimte waarin illegaal werd geslapen.

Bedrijven in Spijkenisse moeten voldoen aan diverse voorschriften over bijvoorbeeld brandveiligheid en milieu. Deze voorschriften zijn er om de veiligheid van de gebruikers en een veilige leefomgeving te waarborgen. Om na te gaan of de bedrijven aan de voorschriften voldoen, worden controles uitgevoerd. Een team van toezichthouders controleert of de juiste bedrijfsgegevens bekend zijn, of voldaan wordt aan in de vergunningen genoemde voorwaarden en of in zijn algemeenheid aan de geldende wetten wordt voldaan. Tijdens de controles worden ook richtinggevende adviezen gegeven aan de ondernemers. De bedrijvencontrole is uitgevoerd in samenwerking met o.a. Brandweer (VRR), Milieudienst DCMR en Stedin.

Het voordeel van een gezamenlijke actie is dat de ondernemer op één moment door meerdere instanties wordt bezocht, dit scheelt de ondernemer tijd. De ondernemers krijgen de gelegenheid de onregelmatigheden op te lossen. De gemeente volgt de afhandeling van de geconstateerde onregelmatigheden.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl