Cultuurhuis Brielle

Het college van B&W onderschrijft de wenselijkheid tot het realiseren van een cultuurhuis in de Bres/Dukdalf. In opdracht van de gemeente heeft oud wethouder Kruikemeier hierna onderzoek gedaan en concludeert dat het cultuurhuis in de Bres haalbaarheid. Ook toont het onderzoek aan dat de verschillende betrokken instellingen positief staan tegenover het cultuurhuis in de Bres/Dukdalf. De scholen zien kansen in de realisatie van bibliotheek op school dat het lezen bij de jeugd bevordert.

Voor de bibliotheek betekent het uitbreiding van de dienstverlening en de stichting Kunst en cultuur ziet mogelijkheden een breder cultuuraanbod te realiseren. Het onderzoek wordt nu aangeboden aan de commissie van de gemeenteraad en de gemeenteraad zelf. Als die ook positief staan tegenover de aanbevelingen uit het onderzoek vindt nadere uitwerking plaats. Aan de hand van deze uitwerking kan rond de zomer een definitief besluit genomen worden.

Het voornemen om het Cultuurhuis Brielle te realiseren speelt al langere tijd in de gemeenteraad en bij de genoemde instellingen. Het onder een dak brengen van de diverse activiteiten van Dukdalf, bibliotheek, Breede School Zuurland en BREStheater zal volgens de gemeente en de betrokken organisaties een stevige impuls geven aan het sportieve, educatieve en culturele leven in Brielle. Het Cultuurhuis zal, als het aan de betrokken instellingen ligt, meer zijn dan de optelsom van hun huidige aanbod.

De eventuele komst van het Cultuurhuis heeft voor de huidige vesting van de Bibliotheek de meeste consequenties. Als het er komt, zal de huidige vestiging in het Arsenaal sluiten en de boekencollectie in de nieuwe locatie komen. De bibliotheek krijgt in de nieuwe locatie ruimere openingstijden. Tegelijkertijd introduceert de gemeente de aanpak ‘Bibliotheek op School’ bij de zeven basisscholen in Brielle. De collectie voor deze leerlingen wordt vernieuwd en uitgebreid en er komt een leesconsulent, voor elke school 4 uur per week. In de komende tijd zal ook gekeken worden of de volwassenen gebruik kunnen gaan maken van het bibliotheekvoorziening op de basisscholen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl