D66: Investeren in onderwijs in Brielle.

fietsen01Goed onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen.

Onderwijs is dan ook een belangrijke startmotor van onze samenleving, als het daarmee fout gaat dan gaat het vervolg ook minder.

Op dit moment wordt er door de rijksoverheid onderzocht hoe op het onderwijs bezuinigd kan worden. Velen binnen en buiten het onderwijs vrezen de afkalving van de mogelijkheden die er nu zijn, terwijl er juist fors geïnvesteerd moet worden.

De gemeente Brielle heeft de afgelopen jaren goed geïnvesteerd in huisvesting en wil daar in de komende jaren mee doorgaan. Dat heeft natuurlijk de instemming van D’66 Brielle. Maar er is meer. In Brielle heerst de opvatting dat nu de gemeente geen schoolbestuur meer is, er ook geen onderwijsinhoudelijke aandacht meer nodig is. Wel nu, dat is een groot misverstand.

Sinds de openbare scholen zijn ondergebracht bij de stichting PRIMOvpr en het voortgezet onderwijs bij de stichting Galileï is er alleen een formele verantwoording als toezichthouder.

In overleg met de schoolbesturen kan men een Lokaal Educatief Beleid voeren. In dit beleid spreekt men af welke onderwijsonderwerpen of onderwijs aanverwante zaken men met elkaar kan afspreken en waarin de gemeente dan kan participeren. In Brielle gebeurt dit wel, maar D’66 wil deze mogelijkheden uitbreiden: niet alleen afspraken maken over gymnastiek, zwemmen, cultuur en inzet School Maatschappelijk Werk maar ook kijken welke steun de scholen gezamenlijk nodig hebben en/of kijken of scholen (wel dan niet afzonderlijk) op specifieke terreinen extra ondersteuning nodig hebben.

Scholen zijn zelf goed in staat om te bepalen wat het beste is voor hun leerlingen en studenten. D66 wil een einde aan de eenheidsworst in het onderwijs, die alle leerlingen gelijk wil trekken. Eigen initiatief moet worden gestimuleerd, aangemoedigd en waar nodig ondersteund.

Een voorbeeld zou kunnen zijn die scholen te ondersteunen die in hun aanpak iets willen doen aan de sociale omgang / sociale weerbaarheid van hun leerlingen. Daar hebben zij nu beperkte mogelijkheden voor en vinden het eigenlijk voor hun leerlingen zeer nodig. Onze maatschappij schreeuwt om aanpak van problemen op dit vlak. Scholen met goede plannen dienen ondersteund te worden binnen de aanpak van Lokaal Educatief Beleid.

D66 wil de “bredeschool” gedachte niet beperken tot de scholen in de wijk Zuurland, maar ook stimuleren dat er goede mogelijkheden komen op dit vlak bij de scholen in Zwartewaal, Vierpolders en de binnenstad.

Verder vindt D66, waar de centrale overheid terugtreedt, de lokale overheid goed dient na te gaan of de gevolgen acceptabel zijn en zal zo nodig zelf aan de slag moeten, zeker in het onderwijs.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl