Dat kan beter!

datkanbeterEen drietal jaar geleden is door de raad het bomenbeleidsplan goedgekeurd. In het plan werd voorgesteld om te gaan voor “kwaliteit boven kwantiteit”.

In de praktijk betekent dat minder bomen maar van betere kwaliteit. Na inventarisatie bleek dat er heel veel bomen in de wijken moesten verdwijnen. Dit stuitte op fel protest van de “Stichting Bomenridders” en “Milieugroep Spijkenisse”. Maar op één punt waren ze het wel eens met de gemeente de kwaliteit moest verhoogd worden. Dat betekende meer ruimte voor bomen om te wortelen en meer ruimte om tot volledige wasdom te komen. Alleen werd er over één ding niet gesproken namelijk over hoe het eruit moet komen te zien.

De PvdA heeft destijds ingestemd met de plannen omdat het een stapvoorwaarts is ten aanzien van het beleid van vroeger. Maar helaas op papier waren de plannen beter dan de uitvoering. Er is een interpretatieverschil over wat nu kwaliteitsverbete-ring is. Naar de smaak van de PvdA gaat het niet alleen om de levensvatbaarheid van de boom maar ook om hoe de boom in zijn omgeving past.

Een goed voorbeeld van smakeloosheid wordt duidelijk in de Keplerlaan in wijk Sterrenkwartier (foto) In deze straat staan allemaal dezelfde bomen die in het voorjaar een pracht aan bloesem laat zien. Nu zijn er enkele bomen doodgegaan en vervangen door een heel ander soort boom. Althans als we het een boom mogen noemen.

Het is een nieuw soort boom. De stam komt van een boom, de kroon komt van een struik. Dit soort bomen worden in steden steeds vaker gebruikt omdat ze handig zijn. Ze nemen niet veel ruimte in en de takken hangen niet te laag dus geven geen overlast.

In de wijken Baarsveen en Snoekenveen worden deze bomen veelvuldig gebruikt, er is haast geen grote boom in de straten meer te vinden. Een goede oplossing voor de auto’s maar niet voor het uiterlijk van de wijk. Bomen zijn er niet alleen maar om zuurstof in de wijken te brengen maar kunnen grandeur aan een wijk geven. Of met andere woorden de kwaliteit van de leefomgeving verhogen. Dat is twee vliegen vangen in één klap. Volgens de PvdA kan de uitwerking van het bomenbeleidsplan beter. Geen struiken op een stok maar met smaak gekozen bomen die de leefomge-ving aangenamer maken.

Tot deze conclusie kwam de PvdA na een fietstocht met de LPF, leden van de stich-ting Bomenridders en een rayonhoofd van de gemeente. In de nabije toekomst wordt er nog een fietstocht met een deskundige georganiseerd. Hopelijk zullen dan de andere partijen ook hun interesse tonen voor onze leefomgeving.

Hanneke Nijhof

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl