Eerst blazen, dan pas naar binnen

blaastestZaterdagavond 3 oktober is er op initiatief van de gemeente en de politie een zogenaamde ‘indrinkactie’ gehouden bij de Zuidlandse Hoeve.

De actie vond plaats in het kader van het alcohol- en drugspreventiebeleid. Dit beleid richt zich op het zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk voorkomen van problematisch alcohol- en/of drugsgebruik door jeugd tot 23 jaar in de gemeente Bernisse.

Dit gebeurt ondermeer door middel van gerichte preventiemaatregelen, voorlichting, handhaving en zorg. De indrinkactie is bedoeld om jongeren en hun ouders bewust te maken van de gevaren van alcohol. Met name onder de 16 jaar zijn het lichaam en de hersenen nog dusdanig in ontwikkeling dat het gebruik van alcohol tot ernstige schade kan leiden.

Blaastest bij jongeren

Tussen 20.30 en 23.00 uur werden afgelopen zaterdag bij de ingang van de Zuidlandse Hoeve alle jeugdigen door middel van een blaastest gecontroleerd op alcoholgebruik. Rond de 300 jongeren zijn tijdens deze avond gecontroleerd.

Van hen bleken 45 jongeren onder invloed van alcohol. Van deze groep hadden 14 jongeren de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt. De ouders van deze jeugdigen werden ingelicht en verzocht hun zoon of dochter op te komen halen. Alle 45 beschonken jongeren hebben daarnaast een anonieme vragenlijst ingevuld die door Bouman GGZ is ontwikkeld om onderzoek te doen naar drinkgedrag onder jongeren.

De actie beperkte zich niet alleen tot de afname van een blaastest voor binnenkomst. Bouman GGZ en Stichting Push waren ook binnen aanwezig. In een speciale stand in de Zuidlandse Hoeve vond er vanuit Bouman voorlichting plaats aan de hand van zowel voorlichtingsmateriaal, als de inzet van vrijwilligers. Na het succes van deze actie staan er in het kader van het alcohol- en drugspreventie-beleid meerdere acties op stapel. Zo zullen ondermeer preventielessen op basisscholen, een workshopavond voor ouders en voorlichting bij sport-verenigingen dit jaar nog plaats gaan vinden.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl