Regionale samenwerking moet arbeidsmarkt versterken

werk03De wethouders van Sociale Zaken & Werkgelegenheid van de gemeenten Spijkenisse, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne hebben in maart 2009 besloten gezamenlijk regionaal arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen.

Vraag en aanbod trekken zich namelijk niets aan van gemeentegrenzen en ketenpartners zijn vooral regionaal georganiseerd. De gemeenten, opleidingscentra, UWV, Kamer van Koophandel, bedrijven en andere partijen komen nu regelmatig bij elkaar om gezamenlijk oplossingen te bedenken voor knelpunten in de regionale arbeidsmarkt. De gemeente Spijkenisse is trekker van het regionaal arbeidsmarktbeleid.

Tijdens een startbijeenkomst op 17 juni 2009 in Hellevoetsluis zijn de wensen en mogelijkheden van de partijen in kaart gebracht. Diverse organisaties en ondernemers zijn voor deze bijeenkomst benaderd om mee te denken over de vorming van regionaal arbeidsmarktbeleid. Het gaat immers om het invullen van de behoefte van de spelers op de arbeidsmarkt; hierin kan de gemeente faciliteren. Knelpunten liggen volgens de deelnemers onder andere in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, kinderopvang en opleidingsniveau van inwoners. Er zijn ook kansen benoemd:

? Gelijke gemeentelijke voorzieningen voor werkgevers op VPR
? Overleg tussen werkgevers en overheid
? 1 loket waar ondernemers terecht kunnen voor informatie en ondersteuning;
? Duidelijkheid over wie wat doet bij de gemeenten
? Er is veel variatie aan werk in de regio Voorne-Putten, Rozenburg
? Het startersnetwerk Hellevoetsluis benutten voor regionale ondersteuning aan ZZP-ers en het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap.

Inmiddels is de projectgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid VPR opgericht, die al verschillende acties in gang heeft gezet. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten, het UWV Werkbedrijf, het Sw-bedrijf, de Kamer van Koophandel en het Colo. Dit is een vereniging van de zeventien kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Belangrijkste doelstellingen zijn vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aan laten sluiten en de manier waarop gemeenten ondernemers ondersteunen, gelijk te trekken op het eiland. De projectgroep is met dit laatste al aan de slag gegaan.

Daarnaast onderzoekt de projectgroep de mogelijkheden voor een vorm van regionaal vacaturebeheer, een regionaal bureau voor zelfstandigen en een regionaal werkgeversservicepunt. Op 21 januari heeft een informele borrel heeft plaatsgevonden om betrokkenen te informeren over wat de gemeenten tot nu toe hebben gedaan.

Samenwerking versterken

Er wordt al op verschillende fronten samengewerkt. Zo is er al een regionale aanpak voor jeugdwerkloosheid op het eiland en met de regio Rijnmond. Ook zijn er samenwerkingsverbanden met ROC’s en werkgevers, met Sw-bedrijven en met UWV Werkbedrijf. De partijen gaan onderzoeken of de onderlinge samenwerking verder versterkt kan worden.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl