Eigen verantwoordelijkheid

dsb01Een titel die prima past bij een aantal zaken die de revu hebben gepasseerd.

Zo heb ik veel opgestoken van mijn masterclasses omtrent het liberalisme en de daarmee samenhangende eigen verantwoordelijkheid en verbaas ik me al jaren over het gebrek aan deze verantwoordelijkheid.

Het ‘omvallen’ vandaag van de DSB deed mij besluiten een en ander samen te voegen in deze bijdrage. Ik beperk me tot de eigen verantwoordelijkheid maar de rol van onze minister van financien was natuurlijk wederom schandelijk.

Steeds meer mensen schuiven hun eigen verantwoordelijkheden tegenwoordig met het grootste gemak en zonder enige schaamte af op anderen. Dat kan zijn de school van de kinderen, de ouders, artsen of zorginstellingen en uiteraard niet in de laatste plaats de overheid. Ook bedrijven moeten er te pas en te onpas aan geloven. De spiegel lijkt een verloren instrument dat alleen nog wordt gebruikt om te kijken of de geimplanteerde borsten, getekende wenkbrauwen, geliposuckte lovehandles (dit is een vreselijk anglicisme) of gelaserde haardos nog goed zit. Reflectie over het eigen handelen of de eigen gedragingen lijkt echter geheel te zijn verdwenen.

Neem het voorbeeld DSB. Veel klanten van DSB nemen daar een hypotheek of lening vanwege het feit dat zij deze bij andere banken niet kunnen krijgen. Vaak door BKR registraties of gewoonweg een negatief advies volgend uit de risico analyse van de betreffende bank.

De DSB verstrekt deze hypotheken en leningen vervolgens wel, tegen een vergoeding die in hun optiek het risico dekt en ook past binnen de Nederlandse wetgeving. Een en een is twee zul je denken alleen niets is minder waar. Na de hypotheek of lening te hebben afgesloten blijken de kosten die dit met zich meebrengt dusdanig hoog te zijn dat het huishouden hieronder lijdt. En dan begint het onbegrijpelijke fenomeen te ontstaan dat :

1. Dit de schuld is van de bank.

2. De bank zich asociaal gedraagt omdat zij maximale winst wil maken; het eerste uitgangspunt van ondernemen!

Onbegrijpelijk omdat de lening vrijwillig is aangegaan, de kosten bekend zijn en zo niet je per definitie niet tot afsluiting moet overgaan en het feit dat andere banken een negatief advies hebben gegeven.

Dit soort voorbeelden zijn er legio en met name ook op overheidsniveau! De hele dag kankeren op het functioneren van ambtenaren, politieke partijen, artsen, leraren zonder zelf op welke wijze dan ook een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Ik ben een rechtgeaard liberaal omdat ik geloof in de zelfredzaamheid van de mens. Het genetisch vastgelegde eigenbelang van de mens brengt met zich mee dat zij relaties aangaat, anderen helpt om zo ook zichzelf te helpen en zich ontplooit en ontwikkelt. Een onmisbare eigenschap voor de wetenschap en dus onze vooruitgang. Deze vrijheid eindigt per definitie voor een liberaal wanneer de vrijheid van de een de vrijheid van de ander in de weg staat. Het is noodzakelijk dat we met elkaar afspreken dat wanneer er van vrijheidsbelemmering sprake is de overheid met duidelijke regels die gehandhaafd worden deze vrijheden beschermt

Om vrijheid te garanderen voor iedereen is het ook zaak te zorgen voor goed onderwijs, zorg en een sociaal stelsel (dit is geen toevallig gekozen volgorde) waarbij mensen die echt buiten de boot vallen (tijdelijk) worden opgevangen. Hier komt dus het punt van verantwoordelijkheid om de hoek kijken. Dat is namelijk een logisch gevolg van vrijheid, verantwoordelijkheid. En dit is nu precies waar het op dit moment maatschappelijk scheef gaat. Mensen eisen steeds meer vrijheden maar zijn niet meer in staat om dit te combineren met verantwoordelijkheid. Geen camera’s op straat vanwege inperking van privacy/vrijheid maar wel de overheid aansprakelijk houden wanneer het misgaat. Provoceren van overheidsdienaren zoals politie, brandweer, leraren enz enz maar wanneer deze vervolgens optreden wederom de overheid aansprakelijk houden voor de ontstane situatie.

Als liberaal hoop ik samen met u de druk op de overheid op te voeren ons meer vrijheden en minder regels te geven, ons niet bij de hand te nemen maar te vertrouwen op onze creativiteit MAAR realiseert u zich dat dit alleen kan werken wanneer wij dan ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen!

Alexander Scheek, Spijkenisse

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl