Erepenning in Goud voor Gert-Jan ’t Hart

voorleespapaVandaag 22 januari reikt de burgemeester van Spijkenisse aan de heer Gert-Jan ’t Hart de Erepenning in Goud verbonden aan de gemeente Spijkenisse uit.

De gemeenteraad heeft de gouden erepenning toegekend aan Gert-Jan ’t Hart. De aanleiding van de uitreiking is zijn vertrek als wethouder. Van 6 maart 1998 tot 8 maart 2002 is de heer ’t Hart raadslid van de gemeente Spijkenisse geweest. Van 28 juni 2000 tot 22 januari 2013 was hij wethouder.

De heer ’t Hart is in twee opzichten een bestuurder van uitzonderlijk niveau. Enerzijds heeft hij met enorm veel doorzettingsvermogen, gedrevenheid en passie de groeikern die Spijkenisse ooit was, omgevormd tot een complete stad met een kloppend hart. Aan de andere kant heeft hij als leider van zijn partij Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse (ONS) op een unieke wijze vorm gegeven aan de lokale politiek. Geen ander dan hij weet beter hoe een politicus midden in de lokale gemeenschap moet opereren en tegelijkertijd ingrijpende besluiten kan laten nemen zonder bij de bevolking draagvlak te verliezen.

In de loop van de jaren negentig heeft de gemeenteraad van Spijkenisse besloten als groeikern niet langer te willen doorgroeien van 70.000 naar meer dan 100.000 inwoners, maar het accent te leggen op het realiseren van een complete stad van 80.000 inwoners met een geheel vernieuwd centrum als “huiskamer”. Nadat twee colleges vergeefs hadden geprobeerd dit buitengewoon complexe project in gang te zetten, trad er met de benoeming van de heer ’t Hart in juni 2000 als wethouder Centrumplan een geheel nieuwe fase aan, waarbij de daad wel bij het woord werd gevoegd. Met grote voortvarendheid ging hij met het project van de te realiseren veranderingen aan de slag. Het betekende de sloop van tientallen woningen en winkels en van een bibliotheek en een theater van nog maar net 20 jaar oud. De heer ’t Hart moest hiervoor al zijn communicatieve vaardigheden – en daarover beschikt hij in zeer hoge mate – aanspreken: uitleggen waarom mensen moesten verhuizen en waarom er nog goed functionerende culturele gebouwen moesten verdwijnen; projectontwikkelaars ervan overtuigen dat een investering in Spijkenisse loonde. Daarnaast moest hij er ook voor zorgen dat er in de gemeenteraad voldoende moed en steun was om aan de hierboven omschreven visie vast te houden. Tien jaar later heeft het stadscentrum van Spijkenisse een complete metamorfose doorgemaakt. Er is recentelijk een nieuwe bibliotheek geopend en er zijn tientallen winkels aan het centrum toegevoegd. De huiskamer van de stad is gerealiseerd door het toevoegen van o.a. nieuwe horecavoorzieningen en een geheel nieuwe aankleding en inrichting van de openbare ruimte. In november is de eerste paal geslagen voor het nieuwe theater, waarmee de vernieuwing van het centrum haar laatste fase ingaat. Zonder zijn vasthoudendheid, optimisme en vermogen om mensen te binden en te overtuigen was dit nooit gelukt. Hij is permanent de drijvende kracht geweest.

De hiervoor al genoemde kwaliteiten heeft de heer ’t Hart niet alleen gebruikt om de groeikern Spijkenisse van een goede toekomst te voorzien, hij heeft ze ook altijd ingezet voor zijn partij, ONS. Op het moment dat hij werd gekozen in de gemeenteraad groeide de fractie van ONS van vijf naar elf zetels, vooral dankzij de inspanningen van de toenmalig lijsttrekker en wethouder, de heer Sitton. Deze legde in 2001 zijn functie neer en de heer ’t Hart werd daardoor de nieuwe politiek leider. Het zetelaantal in de gemeenteraad steeg vervolgens naar vijftien, respectievelijk zeventien en daalde in 2012 naar het huidige aantal van zestien. ONS was al die jaren onafgebroken de grootste partij in de raad en het college en koos bij de collegevorming altijd bewust voor een zo breed mogelijke coalitie met twee andere partijen. Voor de heer ’t Hart waren daarbij werken volgens het collegiaal model, andere partijen ook successen gunnen en continuïteit van bestuur basisprincipes. Spijkenisse heeft dan ook al die jaren geen bestuurlijke crisis gekend. En altijd dacht de heer ’t Hart daarbij aan de belangen van de inwoners van Spijkenisse. De thema’s een goed beheer van wijken en buurten en een bloeiend verenigingsleven kregen permanente aandacht. Altijd zichtbaar zijn voor de burgers – en niet alleen in verkiezingstijd -, goed communiceren en uitgaan van de eigen kracht en boodschap zonder anderen met andere ideeën of standpunten te diskwalificeren zijn andere belangrijke bestuurlijke uitgangspunten geweest. Als geen ander begrijpt hij hoe de lokale democratie werkt.

Het is de bestuurstijl van de heer ’t Hart die hem onderscheidt: de wijze waarop hij omgaat met inwoners die te maken krijgen met het gevolg van overheidshandelen wordt in Nederland niet veel vertoond. In direct contact met mensen, aan hun eigen keukentafel, wordt uitgelegd, maar ook naar een oplossing gezocht. En die afspraken staan. Zo wordt een groot draagvlak gecreëerd voor verandering. Zijn handelwijze heeft grote invloed op het opereren van zijn fractie, maar ook op die van andere fracties in de gemeenteraad. Mensen serieus nemen, uitgaan van eigen kracht en gezamenlijk naar oplossingen zoeken, dat heeft resultaat geboekt.

Daarbij heeft zijn niet aflatend enthousiasme, zijn overtuigingskracht, zijn bereidheid om door roeien en ruiten te gaan, Spijkenisse geholpen te staan waar het nu staat: een stad die met een hart en een volwaardig centrum een nieuwe fase in haar bestaan kan ingaan.

De heer ’t Hart mag trots zijn op wat hij voor Spijkenisse heeft gerealiseerd, ook omdat duizenden Spijkenissers trots zijn op hun stad, maar ook op hem. Meer dan twaalf jaar heeft hij dag en nacht gewerkt aan het realiseren van de plannen en aan de verbetering van het imago, dat Spijkenisse als groeikern nu eenmaal heeft.

PERSBERICHT GEMEENTE SPIJKENISSE

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl