Fietsen met het IVN langs en rond de Strypse Wetering

excursieIedere 1e zaterdag van de maand organiseert het IVN afdeling Voorne-Putten-Rozenburg een excursie voor haar leden en andere belangstellenden.

Zaterdag 3 april wordt een fietsexcursie. U kunt het gebied rondom de Strypse Wetering verkennen, een groots aangepakt natuurherstelproject tussen Rockanje en Tinte.

De Strype is het restant van een oude kreek met een oppervlakte van 60 ha. Dit gebied is door rigoureuze aanpak en graafwerkzaamheden omgevormd tot een waterbergingsgebied van 180.000m3. Het project is op 19 februari jl. opgeleverd, er zijn wandelpaden, 2 halfverharde fietspaden alsmede een 4,5 km lang laarzenpad aangelegd.

Langs de natuurvriendelijke oevers zijn moeraszones ontstaan, het water zelf is inmiddels ook al door allerlei vogels ontdekt en op de hoger gelegen delen is er plaats voor bloemrijke graslanden. Een ieder die met ons mee wil fietsen is van harte welkom.

Verzamelen op het Dorpsplein te Rockanje om vandaar uit om 09.30 uur weg te fietsen. De excursie zal tot ca. 12.00 uren duren en vergeet vooral ook uw verrekijker niet.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl