Financiële regelingen om zorg te krijgen?

zorgSamen met de Cliëntenraad Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Stimosformulierenbrigade organiseert de Wmo adviesraad een bijeenkomst voor gebruikers van langdurige zorg.

De bijeenkomst is ook uitermate geschikt voor mantelzorgers (burgers die langdurig zorgen voor een zieke familie of vriend).

Datum:14 september 2010
Tijd:   10.00 uur inloop
Duur:  10.30 – 14.00 uur (inclusief lunch)
Plaats: Burgerzaal  in het stadhuis van de gemeente Spijkenisse

Belangstellenden kunnen zich vooraf aanmelden:

Wie persoonlijke vragen heeft, moet dat bij de aanmelding doorgeven. De organisatie neemt dan contact om de persoonlijke vragen met door te nemen en voor te leggen aan de juiste persoon. Er wordt dus gericht geantwoord gegeven op de persoonlijke situatie.

Iedereen kan door ziekte of een handicap afhankelijk worden van langdurende zorg en ondersteuning. Voor die zorg, thuis of in een zorginstelling, of voor de ondersteuning, door het gebruik van hulpmiddelen, kunnen alle Nederlanders een beroep doen op de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De AWBZ dekt medische kosten die niet onder de ziektekostenverzekering vallen. Een andere wet die langdurende zorg mogelijk maakt is de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).

Sinds 2007 geldt ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet  zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers.

In 2009 is toelating tot de langdurende zorg strenger geworden. Alleen de meest kwetsbare mensen mogen er nu nog gebruik van maken. Zo is er een indicatie nodig: dat wil zeggen dat er eerst gekeken wordt of u echt zorg of ondersteuning nodig heeft.

Volwassenen die van de zorg gebruik mogen maken, betalen een eigen bijdrage.
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoeveel eigen bijdrage er betaald moet worden voor de zorg waar u beroep op doet en stuurt ook de rekening. Het CAK zorgt ook voor het uitbetalen van de Compensatie eigen risico en vervult een aantal taken binnen de Wtcg.

 

Hoe de langdurige zorg in elkaar zit, wat het CAK precies doet, wat de rol van de gemeente hierin is en welke kosten nog aftrekbaar zijn van de belastingen, is voor veel burgers die gebruik maken van zorg en ondersteuning niet duidelijk.

 

Wilt u meer weten – bijvoorbeeld:

–      Welke zorg vanuit welke wet geboden wordt

–      Welke financiële regelingen er zijn waar u gebruik van kunt maken

–      Wat de rol van de gemeente in de zorgverlening is

–      Welke kosten nog aftrekbaar zijn via de inkomstenbelasting

of

–      heeft u een specifieke vraag die op u zelf van toepassing is?????

 

Laat u dan informeren!

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl