Fors minder geld voor Spijkenisse

euroDe middelen die gemeenten krijgen voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) worden met tien procent naar beneden bijgesteld.

Dat werd eind juli door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt. De gemeente Spijkenisse, die wordt gekort met € 2,6 miljoen, is het niet eens met dit besluit en de wijze waarop dit besluit tot stand gekomen is en heeft haar bezwaren schriftelijk kenbaar gemaakt aan minister Donner.

De Wet werk en bijstand is de wet die de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en financiële bijstand regelt voor mensen die weinig of geen inkomen of vermogen hebben. Gemeenten krijgen om dit te realiseren van de rijksoverheid twee budgetten: een inkomensdeel en een participatiebudget. Uit het inkomensdeel moeten de uitkeringen worden betaald. Uit het participatiebudget moeten de re-integratieactiviteiten worden betaald. Gemeenten dienen zelf eventuele tekorten op die budgetten aan te vullen. Het is dus belangrijk voor gemeenten om zo min mogelijk instroom in de bijstand te hebben, en zo veel mogelijk uitstroom. De huidige neerwaartse bijstelling geldt voor het inkomensdeel. Op het participatiebudget is al eerder een korting toegepast.

De stijging van het bijstandsbestand in Spijkenisse is tijdens de recessie, in verhouding tot andere gemeenten, zeer beperkt gebleven. Door de neerwaartse bijstelling van minister Donner wordt Spijkenisse gedwongen fors vanuit gemeentelijke middelen op de bijstand toe te leggen. Dit ondanks het goede beleid en de degelijke uitvoering die Spijkenisse de afgelopen jaren heeft gevoerd.

De boodschap is hard aangekomen doordat de minister het besluit in de zomervakantie en via een bericht in de media bekend heeft gemaakt. Daarnaast is de neerwaartse bijstelling niet in lijn met de afspraken die tussen de minister en gemeenten zijn gemaakt. Deze afspraken gelden nog tot en met 2011. De gemeente Spijkenisse heeft er daarom bij de minister op aangedrongen de neerwaartse bijstelling te herzien. Voor het geval de minister niet geheel aan dit verzoek tegemoet komt, gaat de gemeente Spijkenisse bekijken hoe de gevolgen van de bezuiniging kunnen worden beperkt.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl