Geen Q-koorts in de regio Rotterdam-Rijnmond

q-koortsSinds 1 oktober 2009 moeten melkgeiten- en melkschapenbedrijven in Nederland, met meer dan 50 dieren, iedere twee maanden hun tankmelk laten onderzoeken op Q-koorts.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft gebieden met besmette bedrijven door middel van cirkels in kaart gebracht, in de zogenaamde vlekkenkaart. In de regio Rotterdam-Rijnmond komen tot nu toe geen bedrijven voor die besmet zijn met Q-koorts.

De vlekkenkaart maakt voor iedereen inzichtelijk in welke gebieden in Nederland Q-koorts is aangetroffen op melkgeiten- en melkschapenbedrijven en waar mensen een grotere kans lopen op een besmetting met Q-koorts. Deze kaart is te bekijken via de website van het RIVM, www.rivm.nl.

Adressen van (besmette) bedrijven worden niet bekendgemaakt. Elke twee maanden wordt er opnieuw tankmelkonderzoek gedaan bij melkgeiten- en melkschapenbedrijven. Als er een besmetting gevonden wordt, informeert de Voedsel en Waren Autoriteit de GGD en de bestuurders van de betrokken gemeenten. De vlekkenkaart wordt hierop aangepast.

Monitoren

Bij de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn het afgelopen jaar 8 meldingen van patiënten met Q-koorts binnengekomen. Deze besmettingen kunnen niet worden gerelateerd aan bedrijven in de regio. Het risico op besmetting is het grootst in de lammerperiode, van februari tot en met mei.

Dieren op kinderboerderijen hebben zelden Q-koorts. Bovendien worden vanaf 2010 alle schapen en geiten op kinderboerderijen in Nederland gevaccineerd. Het risico op besmetting is daardoor veel kleiner, maar niet nul. Daarom adviseert de GGD inwoners de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen bij een bezoek aan een kinderboerderij. De belangrijkste maatregelen zijn: handen wassen na een bezoek aan de kinderboerderij en niet eten bij de dieren.

Informatie voor professionals

De GGD werkt op dit moment aan een plan van aanpak om betrokken professionals zoals huisartsen, dierenartsen, verloskundigen, microbiologen en medewerkers van kinderboerderijen en de betrokken bedrijven op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot Q-koorts in de regio. Ook de bestuurders van de gemeenten in Rotterdam-Rijnmond zullen worden geïnformeerd.

Informatie voor inwoners

Het RIVM heeft een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over Q-koorts opgesteld. Deze lijst is te vinden op de website van het RIVM (www.rivm.nl) of via de site van de GGD www.ggd.rotterdam.nl.

Wees alert op de verschijnselen van Q-koorts. Ga tijdig naar de huisarts bij klachten zoals koorts met hoofdpijn of hoesten en vermeldt eventueel contact met besmette bedrijven, schapen of geiten . Dit geldt vooral voor mensen met een afweerstoornis, hartklepproblemen, vaatprothesen en zwangere vrouwen.

Voor gezondheidsvragen en/of vragen over de situatie in de regio Rotterdam-Rijnmond, kunnen inwoners bellen met de GGD Gezondheidslijn, telefoon (010) 433 99 66

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl