Geld van het rijk ter bestrijding van jeugdwerkloosheid

jeugd1De gemeenten op Voorne-Putten en Rozenburg werken samen om de oplopende jeugdwerkloosheid aan te pakken.

Er komt een jongerenintermediair en een jongerenmatcher, om tot eind 2011 jongeren te helpen bij het vinden van een baan of een opleiding of een combinatie van beiden.

Ook wordt in samenwerking met de ROC’s Albeda en Zadkine actie ondernomen om jongeren langer op school te houden. De gemeente Hellevoetsluis heeft voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in 2009 extra middelen van het Rijk ontvangen. Om de aanpak in 2010 uit te breiden, zal de gemeente extra middelen aanvragen bij het Rijk. Dat heeft het college besloten op dinsdag 15 december.

De extra middelen zullen ten goede komen aan het Steunpunt Onderwijs. Het Steunpunt Onderwijs levert een bijdrage aan het voorkomen van schooluitval en de begeleiding van jongeren richting onderwijs. Op dit moment richt het Steunpunt Onderwijs zich op jongeren van 18 tot 23 jaar. De regiogemeenten willen de leeftijdsgrens van de doelgroep verhogen naar 27 jaar. Om al die jongeren te kunnen bedienen, is extra formatie nodig bij het Steunpunt. De extra middelen zullen hieraan besteed worden.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl