Gemeente Brielle wil realisatie MEC-V

Het gemeentebestuur van Brielle heeft besloten om € 100.000 te investeren in de verdere ontwikkeling van het Multi Energy Concept -Vierpolders. Het bestemmingsplan voor het buitengebied moet worden aangepast om de aanleg van het warmte- en CO2-web mogelijk te maken. Daarnaast is het nodig dat voor de bouw en de exploitatie van MEC-V de juiste partijen worden gekozen. De adviesorganisatie Agrimaco is door de gemeente gevraagd dit proces te ondersteunen.

Dit voorjaar is het haalbaarheidsonderzoek afgerond. Zowel voor de tuinbouw in Vierpolders als voor de toekomstige Wijk Oude Goote biedt de toepassing van aardwarmte perspectief.
Voor de uitgifte van het duurzame glastuinbouwgebied Glaspark 4P – met ongeveer 24 ha netto glas – is de spoedige realisatie van aardwarmte extra van betekenis.
Inmiddels zijn er al vijf tuinders die een langjarige afnameovereenkomst getekend hebben. In het overleg van de tuinders met de gemeente vorige week spraken de tuinders waardering uit voor de inzet van de gemeente. Zij willen dat er nu snel voortgang wordt gemaakt.

Voor het verkrijgen van de diverse vergunningen en de beschikbaarheid van subsidies wordt er naar gestreefd de businessplanfase zo spoedig mogelijk te starten zodat begin 2011 daadwerkelijk het boren naar aardwarmte kan gaan starten. Na de start van de bouw van de aardwarmte bron en het warmteweb zal de warmte levering ongeveer een jaar later kunnen starten.

Het realiseren van MEC-V vraagt een grote investering. Maar gelet op de lange levensduur en de enorme capaciteit van de bron valt een goed rendement te verwachten. Inmiddels zijn er partijen die interesse tonen voor de ontwikkeling van MEC-V.
Zo spoedig mogelijk zal de keuze voor een ontwikkelaar gemaakt moeten worden. De tuinders willen hierbij nadrukkelijk meebeslissen.

De wijze van selectie van de ontwikkelaar en de organisatie van betrokkenen bij MEC-V daarbij, is de komende tijd het belangrijkste aandachtspunt.
Doel is om in de komende weken het juiste proces te realiseren en dat aansluitend de businessplan fase met de gekozen ontwikkelaar kan gaan starten.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl