Gemeente; doe wat aan je groenbeleid

egel2009 was het JAAR van de EGEL. Wat heeft de Gemeente nu voor extra’s gedaan?

Wat heeft een dier nu op papier eraan dat hij het op één na het populairste diertje uit de natuur is, (Eekhoorn staat op één) als hem het overwinteren onmogelijk wordt gemaakt?

Spijkenisse laat zich graag als “groene stad” zien en deels is dat ook zo, maar het neemt af.

Er verdwijnen teveel grote bomen al komen er kleintjes voor terug. Een boom met een kroon van 8 meter doorsnee vangt veel meer op dan bv 3 boompjes van 2 meter. Dus het groenoppervlakte verdwijnt wel degelijk en nu dus ook het ondergroen meer en meer.

Ik hoor mensen klagen over te grote aantallen kauwtjes en eksters en geven vervolgens deze dieren de schuld dat ze de kleine vogels opeten. Dit is echter maar zeer ten dele waar. Het probleem zit hem, alweer, in te weinig ondergroen, struiken en heesters.

Een ekster of Vlaamse gaai pikt weleens een eitje, zelfs weleens een jong vogeltje, maar dat komt vooral doordat de kleine vogel nauwelijks meer een veilig plekje vindt om te nestelen. Als je veel nestjes hebt heb je natuurlijk veel meer kans dat jonge vogeltjes overleven.

In Deventer heeft de Gemeente dit begrepen en de stad vogelvriendelijk gemaakt door ondergroen, nestkastjes en bij vrijwilligers speciale, vogelvriendelijke dakpannen geplaatst.

Ook de verontschuldiging dat verwijderen van ondergroen het veiligheidsgevoel zou wegnemen is misplaatst. Dit is wetenschappelijk onderzocht.

Ik begrijp het dilemma van de hoveniers die van een enkele burger het verzoek krijgt om groen te verwijderen, daar staan echter vele burgers tegenover die het groen willen behouden.

Er is soms misvatting over het nut van groen. In de Gemeentekrant zou daarover geschreven en uitgelegd kunnen worden. Mensen zouden zelfs hierdoor aangemoedigd kunnen worden om ook hun tuinen “groener”te maken, dit ook met het oog op meer hemelwater in de toekomst en de soms beperkte afvoer van de riolen bij hevige regen.

Kortom, bescherm, naast de bomen ook het ondergroen voor EGEL,kleine VOGEL en INSECTEN. Alle dingen hebben verband met elkaar. Uiteindelijk ook met de mens, die er helaas steeds weer bijna te laat achter komt. Laat dit in onze Gemeente nu eens niet zo zijn.

Annette van Grondelle

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl