Gemeente Westvoorne klaar voor de winter

Sinds jaar en dag neemt de gemeente Westvoorne wegenzout af van een vaste leverancier. Met deze leverancier zijn afspraken gemaakt over de levering van wegenzout, gebaseerd op de gemiddelde afname in de afgelopen jaren. Het contract voorziet in een gegarandeerde levering van 120 ton per maand.

Binnen de bebouwde kom worden de doorgaande wegen en de busroute als eerste gestrooid en/of sneeuwvrij gemaakt. Daarna volgen de locaties met winkel- en openbare voorzieningen. Tenslotte wordt de gladheid bestreden in de woonwijken. Niet alleen op de rijbaan wordt gestrooid en/of sneeuw geruimd, maar ook op de daarlangs gelegen voet- en fietspaden. De wegen buiten de bebouwde kom worden door de provincie of het waterschap sneeuw- en/of ijsvrij gemaakt.

Vanwege dit strooibeleid levert de gemeente geen wegenzout aan particulieren. Zij vindt de gladheidbestrijding rondom de eigen woning een privé aangelegenheid die valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Lokale winkels en bedrijven bieden daarvoor geschikte producten aan.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl