Gesprek op zeeniveau: Ies Klok

ies-klokVoor een gesprek met lijsttrekker van D66 in Westvoorne begeef ik mij op vrijdag 13 november naar “‘t Golfie” bij de 1e slag in Rockanje.

Daar ontmoet ik in een leeg restaurant weggedoken in een knus hoekje in een grote leren stoel de D66 wethouder van Westvoorne, Ies Klok.

Het wordt het eerste van een kleine serie van drie gesprekken met onze lokale lijsttrekkers. Ik ben op zoek naar de innerlijke motivatie van degenen die in de lokale politiek het gezicht willen zijn van D66. Gesprekken op niveau, maar met de benen op de grond. Gesprekken op zeeniveau.

Ies, bij de vorige verkiezingen was de slogan: ‘laat Ies het karwei afmaken’, is je dat gelukt? ‘Ik ben graag bescheiden, maar nu moet ik toch zeggen dat er heel veel gelukt is’, zegt Ies. Hij vervolgt: ‘Ik heb ter voorbereiding op dit gesprek er onze uitgangspunten en onze 10 politieke speerpunten bij de vorige verkiezingen nog eens op nagekeken. We zijn heel ver gekomen’.

Wat is je mooiste resultaat? ‘Dit gesprek komt op een spannend moment’ . Ies krijgt er zelfs een kleur bij als hij vervolgt, ‘we zijn met de afronding van de besluitvorming omtrent de concentratie glastuinbouw bezig’. Hij legt uit dat er op 24 november een gemeenteraadsvergadering is waarin het besluit over de glastuinbouw valt. Daarmee wordt een lang traject van interactieve planvorming met alle betrokkenen en een serie van bestuurlijke stappen afgerond. ‘Eerst is het papieren glas wegbestemd’. Op mijn vragende blik legt Ies uit dat het gaat om veel agrarische locaties waar door het bestemmingsplan glastuinbouw mogelijk was. Veel daarvan was nog niet gerealiseerd. Door het bestemmingsplan aan te passen werd een verdere uitbreiding van versnipperde locaties ‘glas’ tegengegaan. ‘Nu proberen we het traject af te ronden met een plan voor verplaatsing van bestaande bedrijven en concentratie van de glastuinbouw in een gebied bij Tin-te’. (Bij het verschijnen van dit artikel is bekend dat de behandeling in de raad is uitgesteld tot december).

Hoe bevalt het, wethouder te zijn van een kleine gemeente? ‘Het is dankbaar werk. Je moet wel veel geduld hebben, het gaat niet altijd snel. Toch zie ik dat we veel kwaliteit hebben gebracht’.

Geef eens een voorbeeld van die kwaliteit? ‘Het woningbedrijf zat wat verscholen in de ambtelijke organisatie. Veel efficiency was er niet en we hadden geen zicht op de rendementen. Door het woningbedrijf professioneler aan te pakken samen met Maasdelta is het nu een soepel lopende en renderende organisatie’.

Gaat Westvoorne dit bezit verzilveren zoals Brielle een aantal jaren geleden gedaan heeft? ‘Nee, we hebben uitgesproken dat we maximale invloed willen houden bij het woningbedrijf. We willen betaalbare woningen voor starters aan kunnen bieden, maar ook seniorenwoningen. Bij dat beleid willen we het initiatief kunnen nemen als dat nodig is en via het strategisch voorraadbeleid hebben we daar veel invloed op’.

Terug naar het wethouderschap van een kleine gemeente. Voel jij je soms niet als generaal zonder leger? ‘Ja, ik weet maar al te goed wat je bedoelt’, zegt Ies. ‘Hoewel we zeker grote betrokkenheid en kundigheid in huis hebben blijft het een kleine organisatie. Het is dan ook vaak moeilijk ambtelijke ondersteuning te krijgen bij de taken die je uitgevoerd wilt hebben. Voor het inhuren van externe krachten om dat gat op te vangen is vaak het geld niet beschikbaar. Dan ben je echt op jezelf en je eigen inzet aangewezen. Ik ben part-time wethouder maar full-time met die baan bezig’.

Hoe groot is de kans dat de huidige coalitie de volgende periode door mag gaan? ‘Die is helaas niet heel groot. Door ruzies binnen de andere coalitiepartijen zijn er scheuringen ontstaan. Mensen lopen over naar andere partijen of zetten zelfs een nieuwe partij op de aan de verkiezingen mee gaat doen. Als we de terugval van de andere partijen op gaan vangen met groei van D66 dan doen we het wel heel erg goed’.

Ga je door in de raad als je geen wethouder kunt worden? ‘Ja, ik sta niet alleen voor mijn huidige wethouderschap. Ik sta er ook als lijsttrekker. Ik zal onze kiezers met plezier in de raad vertegenwoordigen en graag met meer D66 collega’s. Maar als er een nieuwe periode als wethouder mogelijk wordt zeg ik graag ja’.

Wat zou je dan nog willen bereiken? ‘Ik zou graag nog meer natuur als grote blokken bij elkaar voegen. We hebben prachtig strand, een mooi en breed duingebied en prachtige aangrenzende polders binnen onze gemeente. Wij zijn de beheerders van al dat moois, maar soms is er teveel versnippering en te weinig aaneengesloten natuur’.

Na deze woorden gaan we uit elkaar. Ies vol verwachting over de besluitvorming glastuinbouw. Ik met het gevoel dat ik met een gedreven bestuurder heb gesproken. Eén die terugziend blij is met wat hij bereikt heeft, maar die ook nog veel wil.

© Jan Bakker

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl