Gesprek op zeeniveau: Jan Remmert Fröling

jan-remmertBuiten de donkere vrieskou met witte sneeuwvlakten, binnen de comfortabele warmte van de studeerkamer van Jan Remmert Fröling.

Ik zak weg in een lekkere leunstoel die je in een dergelijk vertrek verwacht. Ik voel mij versterkt door een lekkere kop koffie uit een veel te duur Italiaans glimmend apparaat.

In de voorbereiding op het ‘gesprek op zeeniveau’ gaf Jan Remmert aan dat zijn ervaringen op zeeniveau onder andere bestaan uit zijn activiteiten als gediplomeerd strandwacht. Vandaag gaan we echter op politiek zeeniveau aan de slag met de D66 lijsttrekker Hellevoetsluis.

Jan Remmert, landelijk gaat het goed met D66, dus je gaat in de raad komen. Hoe voelt dat? Ik heb de betrokkenheid bij de lokale besluitvorming gemist. Ook in de oppositie kun je toch je mening overbrengen en invloed uitoefenen op de besluitvormingsprocessen.

Maar het succes in maart 2010 zal voor een belangrijk deel te danken zijn aan het succes van de landelijke politiek. Leeft de gemeentepolitiek wel bij het landelijk bureau van D66? Jan Remmert schiet overeind en vuurt vanachter zijn bureau een betoog op mij af waaruit zijn vertrouwen in de betrokkenheid van de landelijke politici en het Haags bureau blijkt. ‘Er wordt heel serieus door de landelijke politici van D66 naar de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen gekeken. De afgelopen Europese verkiezingen waren een groot succes voor D66, we gaan voor een reeks van ten minste vier overwinningen.’

‘Vier overwinningen?’ Ja, na de mooie resultaten bij de Europese verkiezingen moeten we nu sterk groeien en gelijke overwinningen halen in de komende gemeenteraadsverkiezingen, de statenverkiezingen en de verkiezingen voor de tweede kamer.

Je bent de afgelopen periode werkzaam geweest bij het landelijk bureau van D66 in Den Haag. Hoe was dat? Mijn functie bij het landelijk bureau was juist een uitvoering van het beleid van versterking en ondersteuning van lokale afdelingen in de voorbereiding op de verkiezingen in maart. Ik heb geleerd conceptueel te denken over de vernieuwingsagenda’s van D66 en die te vertalen naar programma’s. Met die kennis heb ik het hele land afgereisd om lokaal in de afdelingen te helpen bij de voorbereidingen op de verkiezingsprogramma’s.

Maar nu terug naar de lokale politiek. D66 heeft vier jaar geen actieve participatie gehad, is dat geen handicap? ‘Ja, dat is zo, maar gelijk met de kanttekening dat we nu wel een heel enthousiaste lokale groep D66-ers hebben. Een groot aantal oudgedienden die hun sporen al ruim verdiend hebben met inzet voor D66 in het verleden zijn weer actief, onder andere oud-wethouder Parker-Brady. Mijn ervaring bij het landelijk bureau heeft ook bijgedragen tot de versterking van onze groep. Verder is het ook zo dat door vier jaar afwezig te zijn geweest je met een schone lei kunt beginnen.’

Welke onderwerpen staan jou na aan het hart op dit moment in Hellevoetsluis? Daarover is bij Jan Remmert geen twijfel te vinden. Hij steekt van wal over het beoogde uitbreidingsgebied Boomgaard (Parnassia). ‘Zinloos, we gaan naar een periode van krimp in plaats van groei in Hellevoetsluis. De verwijzing naar de Tweede Maasvlakte als noodzaak voor uitbreiding klopt niet. Als je alle plannen van de gemeenten op Voorne bij elkaar optelt dan worden er zeker 1100 huizen gebouwd en dat is teveel. Verder heeft de Maasvlakte tijdens de bouwfase een andere behoefte aan woningen dan wanneer de bouw is afgerond. Er zullen op Voorne duizenden huizen leeg staan als we voor de piekbelasting in vraag ook daadwerkelijk gaan bouwen.’ De zorgen die Jan Remmert verder uit gaan ook in de richting van waardeverlies van het huidige woningbestand. Leegstand zal de verkoopprijzen drukken, niet leuk voor de huizenbezitters.

Kan regionaal samenwerken tussen de gemeenten op dit vlak geen oplossing bieden? ‘Het moet een oplossing bieden. En dan niet alleen op het totale huizenbestand en de locaties waar gebouwd mag worden. D66 is in de Voornse gemeenten zeer sterk voorstander van verregaande samenwerking. Gemeenschappelijk beleid op het gebied van industrieterreinen, natuurgebieden, concentraties van glastuinbouw en dergelijke zijn alleen goed in onderling overleg vast te stellen.’ Verder geeft Jan Remmert aan te verwachten dat er een substantiële reductie op de overheadkosten van diverse gemeentelijke diensten gerealiseerd kan worden als er voor die diensten een gezamenlijke uitvoeringslocatie ingericht wordt.

Als ik de politieke rijen in Hellevoetsluis in gedachten langs ga maak je met je stellingen niet overal vrienden, in tegendeel. D66 voert haar eigen koers, ook in de lokale politiek. We laten, ook in het verkiezingsprogramma, zien waar wij voor staan. Coalitiegesprekken zijn vooralsnog niet aan de orde, dus ik hoef niet te denken in ‘voor-’ en ‘tegenstanders’.

 

© Jan Bakker

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl