Gezin in Westvoorne betaalt in 2010 meer belasting

belastingenDe gemeentelijke belastingen van een doorsnee gezin (4 personen en een eigen woning) stijgen in 2010 met gemiddeld 3,7%.

De stijging van de gemeentelijke belastingen wordt veroorzaakt door een extra stijging van de rioolheffing.

De voornaamste reden voor deze stijging is een gewijzigde aanpak van het afvoeren van het afvalwater. Het hemelwater zal in de toekomst uit milieu-oogpunt gescheiden van afvalwater worden afgevoerd.

Tegenover de stijging van de rioolheffing staat dat het tarief van de onroerendezaakbelasting (OZB-tarief) met 4,5% is gedaald (in tegenstelling tot een landelijke stijging van 2%). Echter deze daling is niet zodanig dat dit de stijging van de rioolheffing teniet doet. De daling van het OZB-tarief is mogelijk doordat kosten die voorheen uit de OZB werden betaald nu zijn inbegrepen in de rioolheffing.

WOZ-waarde stijgt gemiddeld met 1%

De WOZ-waarde en het OZB-tarief bepalen de te betalen OZB-belasting.

In Westvoorne is de WOZ-waarde gemiddeld met 1% gestegen ondanks de teruggang van de economie. Uit de peiling van de waarde van de onroerende zaken blijkt dat de prijzen in de eerste helft van 2008 zijn gestegen. In de tweede helft van 2008 en in het 1e kwartaal van 2009 werd een daling van de prijzen ingezet. De daling in het najaar heft de stijging in het voorjaar dus niet op. De WOZ-waarde van de woning van bovenstaand voorbeeld was in 2009 € 330.000,-. De WOZ waarde in 2010 is met € 4.000,- gestegen naar € 334.000,-.

Inwoners van Westvoorne zullen de beschikking over de nieuwe WOZ-waarde (per 1-1-2009) en de belastingaanslag 2010 eind februari per post ontvangen. Hierbij ontvangt u ook een uitleg van de gemeentelijke belastingen 2010.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl