GL Spijkenisse: Brief aan de Tweede Kamer over A4 Zuid

asfalterenGroen Links is niet blij met de eerder door de gemeente Spijkenisse gehouden briefkaartenactie. Dit steekt zij niet onder stoelen of banken en heeft daarom een brief gestuurd naar Den Haag.

Groen Links staat niet alleen in haar protesten tegen de komst van de A4 Zuid. Ook veel inwoners van de Hoekse Waard zijn tegen de komst van dit nieuwe stukje snelweg.

Hoewel daar nog lang geen uitspraken over gedaan zijn, is de kans dat deze weg er komt iets groter geworden nu men ook de A4 tussen Delft en Schiedam eindelijk wil gaan aanleggen.

Groen Links heeft punten van kritiek vastgelegd in een brief. De punten zijn onder andere:

  • De kaarten die u worden overhandigd zijn ontworpen, gedrukt en verspreid in opdracht van de Gemeente Spijkenisse. Op de kaarten is daarvan geen vermelding gemaakt, zodat de ontvangers niet konden nagaan wie de verantwoordelijke uitgever was.
  • Tijdens het uitdelen van de kaarten is niet, dan wel onvoldoende tot uiting gekomen dat het een door de overheid gefinancierde en geregisseerde actie ging.
  • De kaarten zijn uitgedeeld door de gemeente Spijkenisse betaalde en/of ingehuurde krachten, dus niet door actievoerende burgers. De indruk werd wel gewekt dat het om actievoerders ging tijdens het uitdelen van kaarten en stickers in de ochtendspits. De “actievoerders” waren dus geen verontruste burgers!
  • Er zijn tenminste 45.000 kaarten verspreid en slechts een paar duizend zijn geretourneerd, ondanks dat de Gemeente Spijkenisse voor de portokosten opdraaide, via haar antwoordnummer en de Gemeentelijke Voorlichtingskrant meerdere malen zeer ruim aandacht besteedde aan de actie. Eenmaal werd zelfs op de voorpagina een kaart geplakt, die men kon insturen. Deze werd huis-aan-huis verspreid.
  • Deze gemeentelijke actie heeft enkele tienduizenden euro’s belastinggeld gekost, waardoor tegenstanders van de A4-Zuid meebetaalden aan deze actie.
  • Dezelfde tegenstanders daarentegen hebben geen toegang gekregen tot de voorlichtingskrant. Ook de bezwaren en de risico’s van een A4-Zuid voor Spijkenisse zijn systematisch genegeerd en bleven dus onvermeld in de gemeentelijke publicaties. Deze toegang zou je toch mogen verwachten omdat de tegenstanders ook belastingbetalers zijn, met evenveel rechten als de voorstanders. Kennelijk is men bevreesd voor de argumenten van de tegenstanders.
  • Het College van B&W heeft geen onderzoek gedaan naar de leefbaarheids- en gezondheidseffecten van de A4-Zuid met een aftakking in Spijkenisse. Forse toename van vrachtverkeer door de stad, lawaai, luchtvervuiling en ruimtebeslag zijn nergens meegenomen in de argumentatie van de Gemeente Spijkenisse. Het gemeentebestuur heeft de burgers ook op geen enkele wijze gewezen op de veranderende en grotere verkeersstromen door de stad. Derhalve is de kaarten en sticker actie niet gevoerd met een open vizier en niet met alle feiten op tafel. De burgers hebben geen kennis kunnen nemen van deze feiten via de voorlichtingskrant, omdat simpelweg de opponenten buiten de gemeentelijke communicatiekanalen zijn gehouden.
  • Het College van B&W heeft de laatste jaren op geen enkele wijze bijgedragen aan de stimulering van Openbaar Vervoer. De afgelopen jaren is daar geen cent aan uitgegeven. Ook wat betreft telewerken en flexibele werktijden is er helemaal niets gerealiseerd. Betaalbare en uitvoerbare voorstellen daartoe van GroenLinks en Partij van de Arbeid zijn steeds van tafel geveegd. Daarmee heeft ze aangegeven dat ze de verkeersproblematiek niet echt serieus neemt. Immers, als ze het serieus meent met de verkeersproblemen had ze, in afwachting van de besluitvorming A4-Zuid, de alternatieven gestimuleerd en gepropageerd.
  • Ook de komende jaren zal dit gemeentebestuur niets doen aan de terugdringing van de verkeersproblematiek, d.m.v. stimulering van de alternatieven van de auto. Zodoende laat ze de mensen nog vele jaren in de kou staan en blijft ze wijzen naar anderen, zonder te kijken naar wat ze zelf kan doen aan de situatie. Het gaat tenslotte nog een reeks van jaren duren voordat er ècht sprake zou kunnen zijn van een nieuwe weg, als deze er al zou moeten komen.
  • De Gemeente Spijkenisse doet zelf niets aan bestrijding van de verkeersdruk en legt de verantwoordelijkheid geheel buiten de eigen gemeente. Deze kaartenactie is dan ook meer een actie voor de bühne en om de eigen burgers zand in de ogen te strooien. Ook het gemeentebestuur weet drommels goed dat ze, door zelf niets te doen, de burgers doelbewust opzadelt met verkeersproblemen. Een snelle oplossing ligt niet in de rede, omdat daar immers de middelen niet voor zijn en het democratisch proces maakt dat besluitvorming zorgvuldig dient te gebeuren. De rechten van de buurgemeenten en haar bewoners zijn immers ook in het geding.

Aldus de brief van Groen Links

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl