Glasbeleid behoudt steun provincie

Ondanks de langere termijn die nodig is om het glas in het buitengebied te saneren, blijft de toegezegde subsidie van de provincie van kracht.

Dit heeft Provinciale Staten op 31 oktober besloten door in te stemmen met een gewijzigde subsidiebeschikking.

Het zorgvuldige proces om tot overeenstemming te komen met de individuele tuinders vraagt meer tijd dan vooraf was voorzien. Daarnaast moeten er voor de sanering verschillende nieuwe bestemmingsplannen worden opgesteld.

De gemeente wil dit voortvarend oppakken, maar is voor het onherroepelijk worden van deze bestemmingsplannen afhankelijk van andere partijen. Doordat hierdoor de geplande doorlooptijd van de bestemmingsplannen langer kan worden, leidde dit tot onzekerheid voor de tuinders.

De provincie erkent dat dit leidt tot een langere termijn waarop de kassen kunnen worden afgebroken en heeft daarom ingestemd met een langere subsidietermijn. Daarmee onderschrijft de provincie nog steeds het belang en de doelstellingen van de glassanering en steunt zij de gemeente in de realisatie van het glasbeleid.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl