Gratis hulp bij belastingaangifte

envelop-belastingdienstBinnenkort is het weer tijd om aangifte te doen bij de belastingdienst. Het invullen van een aangifte kan een lastige klus zijn.

Om deze reden wil de gemeente Hellevoetsluis enkele inwoners van de gemeente helpen bij het doen van aangifte.

Samen met de bonden FNV, CNV en ANBO wordt er hulp geboden bij het doen belastingaangifte over het belastingjaar 2009 in te vullen. Deze dienst is gratis.

Om voor de gratis belastingservice in aanmerking te komen is wel een aantal voorwaarden gesteld.

– jaarinkomen mag niet hoger zijn dan: € 16.000,– als u alleenstaande bent of € 20.000,– als u alleenstaande ouder bent of € 21.000,– gezamenlijk inkomen als u samenwonend of gehuwd bent
– geen eigen huis bezitten.
– niet meer spaargeld of ander vermogen dan: € 5.500,– als u alleenstaand bent of € 11.000,– als u alleenstaande ouder, gehuwd of samenwonend bent
– u mag geen lid zijn van een vakorganisatie of ouderenbond. Deze organisaties organiseren voor hun eigen leden een gelijksoortige dienst.
– Er worden uitsluitend aangiften over het belastingjaar 2009 behandeld.

Wie aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en gebruik wil maken van de belastingservice kan zich hiervoor telefonisch aanmelden bij de gemeente Hellevoetsluis via telefoonnummer 0181-330911. De uiterste datum van aanmelden is 24 februari 2010.

Wie zich heeft opgegeven, ontvangt half maart een schriftelijke bevestiging van de afspraak en wordt op de hoogte gesteld van welke gegevens nodig zijn voor het invullen van de aangifte. Indien de aangever zelf niet kan komen, kan een machtigingsformulier ingevuld worden. Deze wordt gevoegd bij de schriftelijke bevestiging van de afspraak.

Uitstel

De belastingservice zal in de maand april 2010 plaatsvinden. De gemeente zal voor alle deelnemers aan de service uitstel aanvragen bij de belastingdienst. Op die manier zal het geen probleem zijn dat de aangiften pas na 1 april 2010 naar de belastingdienst verstuurd wordt.

De belastingexperts worden ingehuurd op basis van het aantal aanmeldingen. Voor degenen die niet verschijnen op de afspraak is door de gemeente ten onrechte uitstel van aangifte aangevraagd. De belastingdienst zal hierover worden geïnformeerd.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl