Groen links wil milieu-effectrapportage voor project E-factory

bouwenHet college wil ten zuiden van het nieuwe theater een nieuw bouwblok ontwikkelen met een supermarkt, waarboven een parkeergarage komt en daarbij een zogeheten E-factory.

Dit is een concept met verschillende mogelijkheden onder één dak, hotel, amusementcentrum, white box, restaurant en grand café.

Volgens GroenLinks heeft de raad hier nog geen besluit over genomen en onze partij weet in elk geval niet wat nu er nu moet komen. Wel wordt bij dergelijke projecten altijd gekeken naar de effecten voor het milieu, een milieu-effectrapportage.

In de raadsvergadering van a.s. woensdag wordt de gemeenteraad verzocht om in te stemmen met het voorstel deze milieu¬effectrapportage niet te hoeven doen. Dit omdat volgens de voorafgaande beoordeling, die door de gemeente zelf is uitgevoerd, geen belangrijke negatieve milieueffecten zouden ontstaan.

Groenlinks is het hier niet mee eens. Er kloppen een aantal zaken niet. Daarom willen we wel een milieu-effectrapportage en een onderzoek naar alternatieven.
Wat klopt er volgens ons niet:
Een rapportage is nodig bij 250.000 bezoekers.
In de beoordeling staat dat de E-factory 232.000 bezoekers per jaar verwacht. Dat is bijna 1500 bezoekers per weekenddag. Als ze komen moeten ze ook gaan, dat is 2x verkeersbewegingen. Maar de bezoekers van de supermarkt worden niet meegeteld. Dat zijn er minstens 250.000 per jaar. De meeste mensen doen boodschappen met de auto. Toch staat in de beoordeling dat er geen verslechtering optreedt ten op zichtte van de huidige situatie voor het verkeer. Hoe kan dat?
Voor de luchtkwaliteit wordt het fijnstof en het stikstofdioxide gemeten. Volgens de beoordeling neemt het stikstofdioxide gehalte zelfs af. Dat kan nooit als er meer verkeer komt. De verdieping van de E-factory wordt 4 m hoger dan mag. De archeologische waarde moet nog getoetst worden, dit is niet meegenomen.

Verder staat er niets in de beoordeling over de verhoogde CO2 uitstoot, de toename van elektriciteitsgebruik, waterverbruik en het afval en afvalwater.
Kortom Groenlinks denkt dat het nodig is dat er een gedegen rapport komt.
Dus zullen wij het voorstel afwijzen, wij dienen dan ook 2 moties in, één om toch een MER-rapportage te doen en de tweede dat er zoveel mogelijk innovatieve, duurzame ontwikkelingen worden toegepast, zodat er een energie neutraal complex komt te staan. Hierbij kan je denken aan zonnepanelen en zonneboilers zodat de E-factory betekent een Energiefabriek.

Anne-Marie den Ouden

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl