GroenLinks: Borstklopperij PvdA bezijden waarheid

Eerder deze week presenteerde de gemeente Spijkenisse haar plannen met betrekking tot de meerjarenvisie voor het stadscentrum. Daarbij maakte het college bekend het parkeerbeleid opnieuw te willen bijstellen. Het parkeertarief zal worden teruggeschroefd naar €1,- per uur.

GroenLinks hoopt dat de verwachte effecten van de voorliggende plannen voor de aantrekkelijkheid van het centrum zullen worden verwezenlijkt, maar pleit bovenal voor meer eenduidigheid in het parkeerbeleid.

Fractievoorzitter Anne Marie Koopman: ‘Eerst hebben we besloten real time parkeren in te voeren, iets waarnaar onze fractie jarenlang heeft gevraagd. Vervolgens moest voor het eerste halfuur een vast tarief gaan gelden, daarna werd opnieuw een wijziging voorgesteld: een vast tarief voor het eerste uur. Nu wordt hier dus alweer van afgeweken. Dit is allemaal een gevolg van het feit dat we te veel parkeergarages hebben gebouwd.’

‘GroenLinks is altijd voor een parkeerbeleid geweest waarbij de kosten worden gedragen door degenen die parkeren, maar het kan niet zo zijn dat de parkeertarieven zo hoog worden dat onze inwoners en anderen niet meer naar ons centrum komen en wij bericht krijgen van ondernemers met de waarschuwing dat door dit parkeerbeleid, behalve Saturn, nog meer ondernemers uit het centrum zullen vertrekken.’

Omdat het verlagen van de parkeertarieven vijf weken voor de verkiezingen al snel de schijn van een verkiezingsstunt oproept, is tijdens de persconferentie expliciet vermeld dat alle partijen dit voorstel steunen. Door dit zo naar buiten te brengen kan hierover geen politiek gewin plaatsvinden, zou je denken.

De Partij van de Arbeid denkt hier echter heel anders over. Op de site van De Botlek klopt de partij zich zonder enige gene op de borst voor haar vermeende aandeel in de plannen van de gemeente. Zo staat er onder andere: ‘Mede door het actieplan van de PvdA om het betaald parkeren aan te passen is er veel discussie ontstaan over een mogelijke oplossing voor de groeiende leegstand in het winkelhart van Spijkenisse.’

De PvdA kwam onlangs, zogenaamd zonder enige voorkennis van de nu voorliggende plannen, met een voorstel waarin na het eerste uur gratis parkeren werd voorgesteld. Pas een half jaar geleden stemde de partij nog vóór de verhoging van de parkeertarieven. Niet alleen is de borstklopperij van de PvdA dus bezijden de waarheid, het druist zelfs regelrecht in tegen het eigen stemgedrag. Het proberen de vruchten te plukken van plannen waaraan het zelf helemaal niets heeft bijgedragen is wrang en getuigt van kilo’s boter op het hoofd.

GroenLinks was destijds een van de weinige partijen die tegen verhoging stemde, aangezien de partij van mening is dat deze kosten niet structureel op alle inwoners van de gemeente Nissewaard mogen worden verhaald.

PvdA was een van de partijen die in april nog doodleuk VOOR de verhoging van de parkeertarieven stemde. Alleen TROTS, CU/SGP, SP en GroenLinks stemden tegen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl