Grootste deel werknemers met ID-baan krijgt baangarantie

werkHet grootste deel van de werknemers in Hellevoetsluis met een ID-baan (gesubsidieerde arbeidsplaats) krijgt een baangarantie van de werkgever tot pensioengerechtigde leeftijd. De gemeente is dit met de betreffende werkgevers overeengekomen.

In verband met de bezuinigingen heeft het college in 2012 aan de raad voorgesteld om vanaf 1 januari 2013 geen geld meer beschikbaar te stellen voor gesubsidieerde arbeidsplaatsen.

In de raadscommissie Zorg, Welzijn en Onderwijs op 6 december 2012 is uitgebreid gesproken over de mogelijkheden om de ID-subsidies op aanvaardbare wijze af te kunnen bouwen. Tijdens deze vergadering is ingestemd met het voorstel van het college om de ID-subsidie voort te zetten tot 1 januari 2015, mits de betreffende werkgever een baangarantie afgeeft tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer. Een andere optie is het beëindigen van de ID-subsidie per 1 augustus 2013. Aan deze optie zijn geen voorwaarden verbonden. Medio december zijn deze opties aan de werkgevers voorgelegd.

De betrokken werkgevers hebben in de meeste gevallen gekozen om de subsidie voort te zetten tot 1 januari 2015. Drie werknemers kunnen vanaf 1 augustus aanspraak maken op een WW-uitkering. Voor de resterende negen werknemers is de garantie afgegeven dat zij tot aan de pensioengerechtigde leeftijd hun dienstverband behouden.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl