Harmsenbrug in zomerweekenden volledig open

harmsenbrug-n57Rijkswaterstaat heeft, in overleg met regionale bestuurders en stakeholders, besloten de Harmsenbrug in de weekenden van de vakantieperiode volledig open te stellen voor personenauto’s.

Voor vrachtverkeer is de brug in die weekenden afgesloten. Bestuurders van vrachtauto’s kunnen tijdens deze periode gebruik maken van het regionale en lokale wegennet. Dit geldt ook voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze regeling geldt van vrijdag 18 juli tot en met zondag 31 augustus, steeds van vrijdagmiddag 15.00 uur tot zondagnacht. Vanaf 1 september zijn de huidige tijdelijke maatregelen ook in het weekend weer van kracht: één rijstrook in elke richting en een verbod voor vrachtwagens zwaarder dan 50 ton.

Samenwerking en afstemming
Wegbeheerders in de regio en belangrijke stakeholders zetten zich gezamenlijk in voor een goed wegennetwerk en een vlotte doorstroming van het verkeer. Ontwikkeling, beheer en onderhoud worden regelmatig op elkaar afgestemd. Weggebruikers moeten zich snel en veilig van A naar B kunnen verplaatsen.

Door een goede samenwerking proberen de beheerders de hinder zoveel mogelijk te beperken en alternatieven aan te dragen.

Veiligheid voorop
Met het oog op veiligheid en beschikbaarheid van het wegennetwerk heeft Rijkswaterstaat maatregelen genomen om de belasting van de Harmsenbrug te verminderen. De brug kan de zware belasting van de afgelopen tijd niet meer aan. Veiligheid staat voorop. De afgelopen weken zijn de tijdelijke maatregelen gemonitord en is gezamenlijk bekeken of aanpassing nodig en mogelijk was. Dit met als doel: minder hinder voor de weggebruiker. De spitsdrukte wordt in de zomerperiode minder. Momenteel is het vakantie- en recreatieverkeer de grootste zorg. Uit analyses is gebleken dat er in de weekenden veel minder vrachtverkeer rijdt dan doordeweeks. Om de doorstroming zo goed mogelijk te faciliteren, is nu voor de weekenden in de zomerperiode in het belang van het vakantieverkeer een andere beslissing genomen. Om te zien wat het effect is, inspecteert Rijkswaterstaat wekelijks de Harmsenbrug.

Regelscenario’s
Door monitoring en de inzet van dynamisch verkeersmanagement zorgt Rijkswaterstaat voor een goede doorstroming op de rijkswegen. Als bottlenecks dreigen te ontstaan, wordt het verkeer via informatieborden boven en naast de weg omgeleid. Vanaf september zullen specifieke regelscenario’s worden ingezet om te voorkomen dat het verkeer vastloopt.

Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat (0800) 80 02 (ma t/m zo van 06.00 tot 22.30 uur) of via www.vanAnaarBeter.nl.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl