Hellevoetse starter op de woningmarkt in beeld

woningbouwIn januari 2008 heeft de raad de Woonvisie Hellevoetsluis 2008-2015 vastgesteld.

In de nota worden maatregelen voorgesteld om de kansen van starters te vergroten. De gemeente en woningcorporatie Maasdelta hebben vervolgens een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de kansen van starters op de woningmarkt.

Op basis van dit onderzoek worden nadere afspraken gemaakt over concrete maatregelen. Deze zijn vastgelegd in de conceptnota “De Hellevoetse starter in beeld” die het college van B&W zal voorleggen aan de raadscommissie.

De starters zijn zelf aan het woord geweest via een aparte vragenlijst tijdens het woonwensenonderzoek. De wensen van de starters die daaruit gekomen zijn, zijn realistisch te noemen; starters met een lager inkomen hebben meer belangstelling voor een appartement en nemen genoegen met minder kamers. Hoe hoger het inkomen, des te meer voorkeur bestaat er voor nieuwbouw. Voor starters met een inkomen vanaf € 2.500,- zijn er voldoende mogelijkheden voor een koopwoning. Voor starters met een lager inkomen, zijn er echter – door het ontbreken van woningen tot € 150.000 – onvoldoende mogelijkheden in de koopsector. Zij zijn aangewezen op de huursector.

De wachttijd in de huursector voor jongeren tot 23 jaar bedraagt ongeveer 2,5 jaar. Vergeleken met andere Nederlandse gemeenten is dat een normale wachttijd. De positie van de starters in Hellevoetsluis is dus zeker niet ongunstig, maar er worden vanuit het onderzoek wel verschillende aanbevelingen gedaan om deze positie te verbeteren. Zo wordt er voorgesteld het realiseren van starterwoningen in nieuwbouwprojecten te blijven nastreven en te kijken naar de mogelijkheden voor het realiseren van woningen tot € 150.000,-. Voor de huurder wordt gekeken of meer woningen voor starters kunnen worden gereserveerd.

De conceptnota “De Hellevoetse starter in beeld” wordt op 3 februari voorgelegd aan de raadscommissie Wonen Werk en Recreatie.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl