Hellevoetsluis goed op weg met integratie

debat-hellevoetsluis01Dinsdagavond 27 oktober werd er in het gemeentehuis van Hellevoetsluis een integratiedebat gehouden.

Het doel van deze avond was om na te gaan hoe het staat met de integratie van de allochtone Hellevoeters in de samenleving.

Integratie en inburgering is door het college aan het begin van hun periode in 2006 aangemerkt als een topprioriteit.

Daar staat het zeker niet slecht mee, vonden de vele (zowel autochtone als allochtone) deelnemers. Duidelijk kwam naar voren dat de gemeente met het gekozen beleid op de goede weg is. De aandacht en de middelen die de gemeente ter beschikking stelt aan zelforganisaties om activiteiten te organiseren, worden gewaardeerd en goed besteed. Maar er zijn ook nog verbeterpunten: allochtone en autochtone inwoners ontmoeten elkaar toch nog te weinig. Er worden de laatste jaren weliswaar meer activiteiten en gelegenheden georganiseerd, maar er wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt. Er moet dus nog meer ingezet worden op het elkaar daadwerkelijk ontmoeten. Verder kwam er uit het debat naar voren dat de inzet van de gemeente goed is, maar dat er zeker in de komende jaren aandacht voor moet blijven. En ook wees men op de eigen inzet en verantwoordelijkheid van allochtone inwoners om ‘mee te doen’ in de (Hellevoetse) samenleving.

Allochtone vrouwen

De wethouder voor integratie Jorriena de Jongh noemde in haar inleidende toespraak de projecten die mede door de zelforganisaties de afgelopen tijd zijn georganiseerd om integratie en inburgering te bevorderen. Opvallend vond zij daarbij de zeer actieve rol van allochtone vrouwen.

Hellevoetsluis telt 6 zelfverenigingen; Turkse Vrouwencommissie, Stichting Gurbet, Stichting Roots, Strea Briante, Resurrection Power en de Turkse Werknemersvereniging. Het bestuur van 5 van deze verenigingen bestaat geheel of grotendeels uit vrouwen. Ook binnen het Steunpunt Integratie van Stichting Vluchtelingenwerk zijn allochtone vrouwen zeer actief. In het kader van emancipatie is de sterke rol van allochtone vrouwen in Hellevoetsluis in het integratieproces positief te waarderen.

Het gehele debat werd geleid door een professionele debatleider en vond plaats onder gastheerschap van burgemeester Corstiaan Kleijwegt. Hij sloot de avond af met het roemen van de sfeer en het respect voor elkaar. “Als er iets duidelijk naar voren is gekomen, is het wel dat er nog meer moet worden ingezet op het daadwerkelijk ontmoeten van elkaar.”

Er werd door allerlei groepen actief deelgenomen aan het debat. Zeker ook de rol van jongeren viel op. Burgemeester Kleijwegt reikte aan het einde van het debat dan ook de prijs voor de beste debater uit aan een leerling maatschappijleer van Helinium, Melody Guldemond.

De gemeente en de zelforganisaties gaan aan de slag met de aandachtspunten die naar voren kwamen. Zo zal er gekeken worden hoe deelname aan de activiteiten gestimuleerd kan worden.

Na afloop van het debat werden de deelnemers door het Steunpunt Integratie getrakteerd op lekkere (buitenlandse) hapjes.

debat-hellevoetsluis02

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl