Hellevoetsluis scoort goed in Regionale Veiligheidsrapportage

veiligheidOp 30 juni 2010 is de derde Regionale Veiligheidsrapportage verschenen. In deze rapportage staat de gemeentelijke en regionale veiligheidssituatie beschreven.

De situatie is gemeten aan de hand van politiegegevens en gegevens afkomstig van een bevolkingsenquête. Hellevoetsluis scoort op nagenoeg alle terreinen beter dan twee jaar geleden.

Uit de rapportage blijkt dat er een verbetering te zien is voor wat betreft vrijwel alle soorten delicten in Hellevoetsluis. Er zijn minder geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven en openlijk geweld tegen personen geweest. Ook is er minder sprake van straatroof, bedreiging, winkeldiefstal en vandalisme. Alleen diefstal uit en vanaf voertuigen is ten opzichte van 2008 gestegen.

Maar liefst 89 procent van de inwoners van Hellevoetsluis geeft aan tevreden te zijn over de eigen buurt. Ook zijn minder mensen slachtoffer geweest van criminaliteit. De inwoners vinden hun wijk ten opzichte van twee jaar geleden veiliger. Hellevoetsluis is door deze goede resultaten op de meeste punten een aantal plaatsen gestegen op de scoreladder van de veiligheidsrapportage.

Maatregelen

De gemeente Hellevoetsluis en de politie Rotterdam Rijnmond doen er alles aan om de veiligheid in Hellevoetsluis te vergroten. Zo worden er lokauto’s en -fietsen ingezet om daders van auto- en fietsendiefstal te pakken. Preventief vindt er voorlichting plaats aan inwoners, om de kans op zakkenrollen zo klein mogelijk te maken.

Niet alleen de politie en de gemeente werken samen om de veiligheid te verbeteren. Er wordt veel samengewerkt met andere organisaties en inwoners en er zijn verschillende maatregelen genomen. Dit werpt duidelijk zijn vruchten af. Zo wordt bijvoorbeeld in de wijken de Kooistee en de Struyten al enige tijd gebruik gemaakt van buurtpreventie en buurtbemiddeling. Buurtbewoners lopen zelf rondes in de wijk om zo overlast tegen te gaan en bemiddelen bij problemen tussen bewoners. Daarnaast is sinds 1,5 jaar in het horecagebied in de Vesting en in het winkelcentrum de Struytse Hoeck cameratoezicht ingesteld.

Voor wat betreft de horeca in de Vesting is een horecaconvenant ingesteld, waarin onder andere de variabele sluitingstijden zijn opgenomen, zodat het publiek verspreid over de avond huiswaarts keert.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl