Hellevoetsluis sluit aan op programma verslavingspreventie

alcoholHellevoetsluis heeft besloten aan te sluiten bij een regionaal plan van aanpak voor verslavingspreventie en stelt daar € 18.455,- voor beschikbaar.

Het plan van aanpak bevat onder ander activiteiten als:een preventieprogramma met voorlichtingslessen over alcohol, roken en drugs

; ingangscontroles bij bijvoorbeeld schoolfeesten gericht op het tegengaan van indrinken vooraf en het signaleren van problemen met alcoholgebruik; jonge vrijwilligers (18-25 jaar) worden opgeleid tot alcoholdeskundigen. Ze geven voorlichting aan leeftijdgenoten over alcohol met ondersteuning van quizzen, informatiemateriaal en gadgets; opvoedingsondersteuning voor ouders en een project voor het basisonderwijs: deze activiteit is gericht op het weerbaarder maken en leren nee zeggen tegen alcohol en drugs.

De bijdrage van de deelnemende gemeenten op Voorne-Putten bestaat uit inzet van medewerkers en een aanvullende financiering per gemeente. Aan Hellevoetsluis is een bijdrage gevraagd van € 18.455,- Het college van B&W heeft ingestemd met het regionale plan en de gevraagde bijdrage. Voor 50% van de projectkosten van het plan wordt getracht een subsidie te krijgen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl