Hellevoetsluis wil meer inburgeraars

werkzoekersHet Rijk wil dat gemeenten extra inspanningen gaan verrichten om meer inwoners van hun gemeente in het inburgeringstraject te krijgen.

Hellevoetsluis onderschrijft de wens van het Rijk en heeft de ambitie om in het lopende jaar meer dan 100 inwoners in het inburgeringstraject te krijgen.

Hellevoetsluis gaat hiervoor het beleid aanpassen met nieuwe initiatieven om meer deelnemers te krijgen.

Het kabinet heeft een toename van het aantal inburgeraars tot speerpunt gemaakt in de jaren 2010 tot 2012. Hiervoor worden ook financiële middelen vrijgemaakt. De gemeente Hellevoetsluis kent een stijgende lijn als het gaat om het aantal inburgeraars. In 2007 waren het er zo’n 30, 2008 circa 50 en 2009 bijna 70. Met de extra inspanningen is de ambitie van Hellevoetsluis om meer dan 100 inburgeraars in 2010 te krijgen.

‘Integratie en Inburgering’ is één van de topprioriteiten van het college. De gemeente streeft naar volwaardige deelname van alle inwoners aan de maatschappij en biedt daarvoor laagdrempelige en praktische mogelijkheden aan.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl